Dvanásty víťaz je Ján Franko

 

Výsledky Martinus Ceny Fantázie 2014

(tlačová správa)

V sobotu 8. 11. 2014 boli na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka vBratislave pred preplneným hľadiskom vyhlásené výsledky Martinus Ceny Fantázie 2014, slovenskej literárnej súťaže zameranej na fantastické žánre – sci-fi, fantasy ahoror. Sochu, Cenu Fantázie, si vdvanástom ročníku súťaže za sci-fi poviedku Deň, keď piatok trinásteho skončil prevzal Ján Franko z Pezinka. O jeho víťazstve rozhodli presvedčivým dvojnásobkom hlasov proti druhému miestu čitatelia portálu Kultura.sme.sk, ktorí udeľovali svoj hlas jednej zpiatich zverejnených finálových poviedok. Na druhom mieste skončila Dominika Polakovičová (Blatné) s poviedkou Oakville, tretia Adriana Markovičová (Bratislava) a poviedka Svedectvo Miliducha Grg-Neduživého vo veci konca Angálie, štvrtý Richard Brenkuš (Praha) s poviedkou Kontraktor a piate miesto sa ušlo hororovej poviedke Kamaráti autora Mareka Mittaša (Prievidza). Zaujímavosťou je, že Dominika Polakovičová srovnakou poviedkou zvíťazila aj vžánrovej cene pre najlepší horor aRichard Brenkuš sa stal celkovo prvým víťazom vnovej súťaži poviedok vangličtine Fantázia Award.

Do aktuálneho ročníka Martinus Ceny Fantázie sa zapojilo 157 súťažiacich zo Slovenska, Česka, Švajčiarska, Francúzska aÍrska. Finálová päťka vzišla z bodovania poroty, ktorá tento rok hodnotila vzložení: Daniel Hevier, Adela Banášová, Jana Šlinská, Lucia Lackovičová aMarek Kolcun. Porota nepoznala autorov súťažných poviedok, tí boli zverejnení až svýsledkami prvého kola hodnotenia. Cenu poroty si vyslúžila Adriana Markovičová s humornou sci-fi poviedkou Svedectvo Miliducha Grg-Neduživého vo veci konca Angálie.

Fantázia Award – prvý ročník anglickej súťaže:

Novinkou aktuálneho ročníka bola súťaž fantastických poviedok slovenských autorov vanglickom jazyku. Jedným ztrojice porotcov anglickej Fantázia Award bol americký spisovateľ, držiteľ najvýznamnejších svetových žánrových ocenení Mike Resnick, ktorý je zároveň vydavateľom e-magazínu Galaxy’s Edge. V porote bol tiež redaktor Rádio Slovakia International George Christopher aprekladateľ aautor Michal Jedinák. Súťaže sa zúčastnilo 23 autorov ahistoricky prvým víťazom sa stal Richard Brenkuš s poviedkou Three days with Mirabel. Tá, ako sa autor na odovzdávaní cien vyjadril, je zrovnakého sveta a dejovo predchádza Kontraktorovi, jeho finálovej poviedke z hlavnej súťaže. Meno víťaza na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov prečítal vo vopred nahranom videu Mike Resnick, ktorý zároveň pochválil zúčastnené poviedky. Zo súťaže bude vydaný aj elektronický zborník vangličtine snajlepšími poviedkami atiež spoviedkou Mike Resnicka spolu sjeho literárnou esejou otom, ako písať dobrú fantastiku.

Ocenenia v jednotlivých žánroch:

Súčasťou Martinus Ceny Fantázie sú aj žánrové ocenenia. Vtomto roku si Cenu spoločnosti Intel pre najlepšiu sci-fi poviedku odniesla Barbora Vinczeová zo Šiah za poviedku Fialky. Sci-fi žáner bol tento rok vsúťaži podľa zástupcov Intelu už tradične mimoriadne kvalitný arozhodli sa tento raz oceniť poviedku o bezútešnej budúcnosti ľudstva, ktorému sa zo sveta podarilo odstrániť farby ateplo ale nie nádej. Cenu Béla (pre najlepší horor) získala Dominika Polakovičová za poviedku Oakville – cenu odovzdali zástupcovia vydavateľstva Artis omnis. Poviedka zároveň skončila druhá vhlavnej súťaži. Najlepšou fantasy tohto ročníka sa stala poviedka Temnovlasá Barbora od autorky Lucie Lenickej z Kráľovej nad Váhom. Cenu jej odovzdal šéfredaktor časopisu Kozmos. Už tradične je odovzdávaná aj Cena Bibliotéky, ktorú tento rok získala Simon Crabak za poviedku Starostlivosť o magického živočícha vpraxi.

Zborník Fantázia 2014

Všetky menované poviedky aktomu ešte niekoľko ďalších, celkovo teda dvanásť textov, je publikovaných vzborníku snázvom Fantázia 2014, ktorý bol na Bibliotéke poklepaním dvomi „robotickými chápadlami“ uvedený do života. Nachádza sa vňom tiež tabuľka skompletným bodovaním všetkých 157 súťažiacich poviedok azároveň tabuľka shodnoteniami anglickej ceny Fantázia Award. Autorom obálky zborníka je známy slovenský výtvarník Jozef Danglár Gertli, ktorého na obálku inšpirovala mimoriadne zábavná sci-fi zo socialistických čias Jožo Fero azáhada družstevného sadu.

 

Martinus Cena Fantázie 2014:

1. miesto: Ján Franko – Deň, keď piatok trinásteho skončil
2. miesto: Dominika Polakovičová – Oakville
3. miesto: Adriana Markovičová – Svedectvo Miliducha Grg-Neduživého vo veci konca Angálie
4. miesto: Richard Brenkuš – Kontraktor
5. miesto: Marek Mittaš – Kamaráti

Cena poroty:
Adriana Markovičová – Svedectvo Miliducha Grg-Neduživého vo veci konca Angálie

Cena spoločnosti Intel pre najlepšiu sci-fi poviedku 2014:
Barbora Vinczeová – Fialky

Cena Béla 2014:
Dominika Polakovičová – Oakville

Cena OZ Fantázia pre najlepšiu fantasy poviedku 2014:
Lucia Lenická – Temnovlasá Barbora

Cena Bibliotéky 2014:
Simon Crabak – Starostlivosť omagického živočícha vpraxi

 

Doterajší víťazi Ceny Fantázie:

2003: Juraj Červenák (Banská Štiavnica)
2004: Alexandra Pavelková (Zvolen)
2005: Scarlett Rauschgoldová (Praha)
2006: Monika Michalovová (Prešov)
2007: Lucia Droppová (Žilina)
2008: Lívia Hlavačková (Bratislava)
2009: Lucia Droppová (Žilina)
2010: Tomáš Straňák (Martin)
2011: Ivan Čipkár (Košice)
2012: Martin Hatala (Košice)
2013: Marek Slabej (Praha)
2014: Ján Franko (Pezinok)

Martinus Cena Fantázie na internete:

• Cena Fantázie na webe: www.cenafantazie.sk  
• Fantázia – YouTube kanál: www.youtube.com/FantaziaMedia  
• Fantázia na Facebooku a Twitteri = „casopisfantazia“
• Cena Fantázie na Facebooku a Twitteri = „cenafantazie“