Dve generácie v Stuttgarte

Literárne informačné centrum v spolupráci s Konzulátom SR v nemeckom Stuttgarte usporiadalo 24. júna 2003 v Mestskej knižnici literárne podujatie DVE GENERÁCIE .

Podujatie, na ktorom sa v podvečerných hodinách zišli v priestoroch knižnice vyše štyri desiatky záujemcov o súčasnú slovenskú literatúru - autori, zástupcovia nemeckých vydavateľstiev, študenti literatúry, poctil svojou návštevou aj pán honorárny konzul R. Gösser a pracovníčka slovenského konzulátu pani Elena Hesse. Na úvod si všetci pozorne vypočuli stručný prehľad o situácii v slovenskej literatúre po roku 1989, ktorej autorom je literárny vedec PhDr. Vladimír Petrík. Potom sa už k slovu dostal prvý z prezentovaných autorov Michal Hvorecký. Prečítal ukážku zo svojho románu POSLEDNÝ HIT (do nemčiny preložil Matthias Barth), ktorý je na slovenskom knižnom trhu čerstvou novinkou. Hoci vyšiel len v máji t. r., už doteraz sa predalo 1000 výtlačkov. Pre tých poslucháčov, ktorí rozumeli aj po slovensky, predniesol Michal Hvorecký v slovenčine výstižný úryvok z knihy poviedok LOVCI A ZBERAČI. Svojimi textami, v ktorých sa zvláštnym spôsobom snúbi perlivá fantázia s triezvym pohľadom, intelektuálna irónia s úprimnosťou a prenikavým zmyslom pre privátny svet moderných hrdinov, si získal srdcia početného publika.

Druhým autorom, ktorý sa v ten večer v Stuttgarte predstavil, bol prozaik, publicista a diplomat Anton Hykisch. Poviedka ISKRA (do nemčiny ju preložila Zdenka Beckerová), ktorej námetom sú spomienky Herty Benzovej (manželky Karla Benza) a končí sa vtipnou pointou s decentne erotickým nádychom, vylúdila pobavené úsmevy na tvárach všetkých prítomných. Keďže Stuttgart je strediskom výroby áut značiek Mercedes, autor si vari ani nemohol na tento večer vybrať vhodnejší text zo svojej bohatej tvorby a vyslúžil si dlhý úprimný potlesk publika. Napokon pridal v slovenčine ešte úryvok z jednej zo svojich najznámejších kníh NÁMESTIE V MÄHRINGU. Svojím elegantným štýlom prednesených ukážok, ale aj ľudským profilom a všestranným rozhľadom, s akým vystupoval v diskusii a viedol ďalšie rozhovory so skupinkami prítomných účastníkov, žijúci klasik Anton Hykisch aj v Stuttgarte potvrdil, že patrí k najvýraznejším zjavom na našej literárnej scéne.

Literárny večer potom pokračoval živou debatou. Keďže mnohí z prítomných nevedeli veľa o slovenskej literatúre, týkali sa rozhovory aj problémov slovenského knižného trhu, vydavateľskej praxe a súčasných možností presadzovania sa menších literatúr vo svete.

(dh)