Dve knihovnícke jubileá

Dňa 19. decembra otvorili v Univerzitnej knižnici v Bratislave výstavu, ktorá pripomína odbornej i širšej verejnosti dve významné udalosti v dejinách knihovníctva: sto rokov od prijatia zákona o verejných knižniciach obecných a sto rokov Univerzitnej knižnice. Výstavu pripravila Národní knihovna v Prahe (časť o knižničnom zákone – kurátorka Renata Salatová) a Univerzitná knižnica (časť o vzniku, vývoji a budovaní knižnice – kurátor Matúš Kaščák) za spoluúčasti Spoločnosti priateľov UK.

Dokumenty a texty v prvej časti výstavy na jednotlivých paneloch zoznamujú s iniciatívami pred prijatím knižničného zákona, udalosťami okolo schválenia zákona Národným zhromaždením Československej republiky, prierezom napĺňania litery zákona na území republiky, približujú požiadavky na čitateľov, knihovníkov aj ich vzdelávanie, predstavujú knihovnícke osobnosti. Ukážky z dobovej tlače umožnili návštevníkom zalistovať si v zažltnutých stránkach niektorých periodík, ako napr. Česká osveta, Knihy a knihovny, Slovanská knihoveda, Časopis čs. knihovníkov i v súčasných – časopis Čtenář, Knihovna, ktoré venovali pozornosť stému jubileu zákona. Dokumenty poukázali na význam povinného zriaďovania knižníc v boji s negramotnosťou, ako aj na dôležitú podporou vzdelanosti zo strany štátu, hoci uvedenie zákona do praxe nebolo jednoduché. Tento krok však „naštartoval“ rozvoj knižníc v Československu a po legislatívnej stránke bolo neskôr na čom stavať.

Ďalšia časť výstavy venovanej bratislavskej „univerzitke“ informuje o jej vzniku, rozvoji i výsledkoch práce prvých riaditeľov Jána Emlera a Josefa Schütznera (vrátane ukážok ich publikačnej činnosti). Dobovú atmosféru okrem archívnych materiálov vhodne doplnila olejomaľba – portrét prvého riaditeľa knižnice Jána Emlera a pôvodný – dnes už historický – Emlerov katalóg. Táto výstava je zároveň súčasťou cyklu podujatí k storočnici knižnice, ktoré sa uskutočnili tohto roku a v nasledujúcich mesiacoch budúceho roka k nim pribudnú ďalšie.

Výstava k storočnici knižničného zákona a storočnici Univerzitnej knižnice bude prístupná verejnosti vo výstavnej miestnosti knižnice do februára roku 2020.