Dve knihy LIC získali prémiu Literárneho fondu

Slávnostné odovzdávanie cien Literárneho fondu za rok 2010 sa uskutočnilo 22. júna 2011 v priestoroch Klubu slovenských spisovateľov. Prémiu získali aj prof. Viliam Marčok za snahu uchopiť fenomén postmoderny v diele V poschodovom labyrinte a Ondrej Herec za analýzu vzťahu človeka a organizácií očami autorov fantastiky v diele Dobre organizovaný netvor. Tieto tituly vydalo Literárne informačné centrum.  

 

Cena Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literatúru

Hlavnú cenu za pôvodnú slovenskú literatúru sa porota Literárneho fondu rozhodla neudeliť.

Prémie boli udelené:

 

Cena Ivana Kraska (pre debutujúceho autora)

Cenu Ivana Kraska sa porota LF pre nízku kvalitu navrhovaných diel rozhodla neudeliť.

Prémie boli udelené:

  • Kataríne Tholtovej za román Nočné motýle (IKAR)
  • Kataríne Džunkovej za básnickú zbierku Palica brata a palica slnka (Kysucká knižnica v Čadci v spolupráci s VSSS)

 

Cena Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku

Cenu získal Benyovszky Krisztián za dielo Fosztogatás (Móricz-elemzések) - Plienenie (Analýzy Móriczových diel)(KALLIGRAM).

Prémie získali:

  • Csehy Zoltán za dielo Homokvihar - Piesočná búrka (KALLIGRAM)
  • Szalay Zoltán za dielo A kormányzó kônyvtára - Knižnica guvernéra (KALLIGRAM)
  • Hizsnyan Géza za dielo Színházi világaim - Moje divadelné svety (MADÁCH-POSONIUM)

 

Cena Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku

Cena bola udelená Ivanovi Jackaninovi za dielo Vteča bez vorottja - Útek bez návratu (Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku)

Prémia bola udelená Vasiľovi Dacejovi za román Hnizdo - Hniezdo (DAFONS)

Obálka knihy V poschodovom labyrinteObálka knihy Dobre organizovaný netvor