Dve v tom...

V Mestskej knižnici v Bratislave sa v rámci cyklu Kaviareň PEN uskutočnilo (18. septembra) stretnutie s herečkou Milkou ZIMKOVOU a spisovateľkou Gabrielou ROTHMAYEROVOU pod názvom Dve v tom... Obidve protagonistky večera hneď v úvode vysvetlili netradičný názov podujatia – Milka Zimková v tomto roku oslavuje 30. výročie Divadla jedného herca a G. Rothmayerová zasa vydala knižku Naše reality show. Milka Zimková pri tejto príležitosti hovorila o svojej divadelnej práci, uviedla ukážky zo svojich monodrám a v netradičnej svojskej interpretácii aj poviedku G. Rothmayerovej Ďalekohľad z jej literárneho debutu Lastovičie hniezdo. Gabriela Rothmayerová hovorila o svojom dlhoročnom priateľstve s Milkou Zimkovou, vzájomnej spolupráci, novinárskej práci i spisovateľskej tvorbe, dotkla sa aj pôsobenia vo vysokej politike ako poslankyňa NR SR a na záver  prečítala ukážku zo svojej pripravovanej prózy Vtedy na východe.

–bk–