Dvojica básnikov vo veselej obývačke

Viedenská spisovateľka Ilse Kilic (1958) a jej životný partner, takisto spisovateľ, Fritz Widhalm (1956) čítali zo svojich diel v Mozartovej sieni v Bratislave (4. mája 2010). Podujatie, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Rakúskeho veľvyslanectva na Slovensku, uvádzala poetka a prekladateľka Mila Haugová. Keďže autori žijú spolu 27 rokov, literárne popoludnie sa nieslo v znamení fenoménu literárnych párov. Okrem úryvkov z tvorby sa poslucháči dozvedeli perličky o spoločnom živote a tvorbe. Kilic a Widhalm okrem svojich osobitných projektov píšu aj spoločnú mnohozväzkovú poloautobiografickú prózu pod názvom Nové správy od spoločného sporáka, v ktorej vystupujú pod menami Jana a Nal.

Jeden zväzok vydajú raz za dva roky; pričom podľa vlastných slov „píšu svoj život“ a tvoria takto „dielo v progrese“. Spoločne sa venujú aj vydávaniu literatúry v edícii s príznačným názvom Veselá obývačka; v nedávnej minulosti mala identický názov aj hudobná skupina, v ktorej interpretovali prevažne vlastné básnické texty; roku 2006 spisovatelia spoločne vytvorili krátky film Sfilmovaný príbeh veselej obývačky. Samostatná tvorba oboch autorov má prevažne experimentálny charakter; je zameraná voči prvoplánovej zrozumiteľnosti a využiteľnosti či zneužiteľnosti textu, ktorý je prezentovaný ako voľné plynutie.

Tvorcovia sa priznávajú k vplyvu medzinárodnej skupiny spisovateľov známej pod skratkou OuLIPo (Dielňa potenciálnej literatúry), vnímajúcej text ako neprestajnú produkciu a pohyb. K programu spomenutej skupiny sa časťou svojej tvorby hlásili legendárni autori Raymond Queneau (jeden zo zakladateľov Dielne v roku 1960) či Italo Calvino. Kilic a Wildhalm ale nie sú priamo členmi zoskupenia. Ilse Kilic vo svojej tvorbe okrem slovných hračiek a kalambúrov využíva aj grafické prvky vlastných, poetikou komiksu ovplyvnených ilustrácií.

Tvorba rakúskych autorov je mimo nemeckojazyčných krajín známa v angličtine, francúzštine, maďarčine a od roku 1995 vďaka prekladateľským úsiliam Mily Haugovej aj v slovenčine, v rámci antológie rakúskych básnikov Záhyby reči.

–mf–