V  priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave uviedli 10. októbra medzi čitateľov dvojjazyčné, bulharsko-slovenské vydanie knihy Gustáva Murína Život ako samizdat. Prozaické texty aj eseje na preklad si vybrali študenti slovakistiky z Univerzity sv. Cyrila a Metoda vo Velikom Tarnove. Krstný otec Igor Bázlik (na foto s autorom) pokrstil zbierku poviedok tradičným symbolom Bulharska – lupeňmi ruží.