Dvojprezentácia vo Francúzskom inštitúte

Francúzsky inštitút a Literárne informačné centrum zorganizovali 7. septembra 2005 v priestoroch inštitútu prezentáciu dvoch básnických kníh: výberu z poézie Jeana Portanteho, luxemburského básnika, pôvodom Taliana, ktorá vyšla dvojjazyčne (vo francúzštine a v slovenčine) vo vydavateľstve Milanium v preklade Alberta Marenčina (V každom kameni spí strom/Dans chaque pierre dort un arbre). Kniha Milana Richtera Ponad plece básne/Par dessus l´épaule du poème vyšla v Éditions Phi v preklade J. Portanteho a francúzskych spoluprekladateľov v rámci medzinárodného prekladateľského projektu. Celý večer sa niesol v duchu porozumenia poézie ako cesty z jazyka do jazyka, cesty k čitateľovi: „Kniha, ktorú som ti dal, už možno nie je tá, ktorú som napísal.“

(abš)