Dvořákova Prvá kniha o Bratislave

V slávnostnej atmosfére v reprezentačných priestoroch Reduta Casinos Slovakia v Bratislave sa 19. decembra 2006 konala prezentácia novej knižky Pavla Dvořáka zo série Stopy dávnej minulosti. Je to Prvá kniha o Bratislave a autor v nej nadviazal na svoje staršie, veľmi úspešné vydanie Zlatej knihy Bratislavy. A keďže materiálu a nových poznatkov k dejinám mesta medzitým pribudlo, staršie texty doplnil, prepracoval, napísal nové... A nového materiálu je toľko, že takýchto knižiek o Bratislave sa chystá vydať niekoľko. Prvá kniha vyšla pri príležitosti 1100. výročia prvej písomnej zmienky o Bratislave.

Spolu s Prvou knihou o Bratislave sa tu uvádzala aj knižka Pictoria, ktorá vznikla v spolupráci so synom Jakubom Dvořákom a zameraná je viac na krásne fotografické zábery archeologických skvostov. Obide knižky privítala do života sudička Emília Vášáryová, citujúc okrem iného slová Václava Havla: „Dejiny sú pamäťou národa.“ Pavel Dvořák je jedným z autorov, ktorí už celé roky túto pamäť národa pomáhajú vytvárať a udržiavať.

-abl-