Dych histórie

Júnovú putovnú výstavu Slovensko, Slováci, súvislosti na historických fotografiách a pohľadniciach, ktorá začala svoju púť po Slovensku v marci v Martine, slávnostne otvoril vo výstavnej sieni Ľudovíta Štúra Univerzitnej knižnice v Bratislave jej riaditeľ T. Trgiňa za prítomnosti zástupcu Veľvyslanectva USA L. Silvermana a zástupcu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice v Martine M. Rakúsa.

Návštevníci si mohli pozrieť do 30. júna dobové fotografie a staré pohľadnice o Slovensku (1894–1906, Slovensko očami významného fotografa P. Socháňa) a fotografie dokumentujúce vzťah Slovenska a USA (2. polovica 19. storočia a začiatok 20.) a vysťahovalectve. Predstavila priekopníkov slovenského života v USA, vznik slovenskej kinematografie v USA, reprezentantov slovenskej literatúry, umelcov, vynálezcov, bankárov, podnikateľov, politikov. Obrazovú časť dopĺňali aj knižné tituly vydané na Slovensku a v USA, ako kniha Fr. Bielika Slováci vo svete, viaczväzkové dokumenty Slovenské vysťahovalectvo, K. Čulena Dejiny Slovákov v Amerike, I. Minára Americkí Slováci a Slovensko, či M. Nižňanskej Cesta za nádejou, M. Prasličkovej Za chlebom a pod.

Výstava je - ako zdôraznil vo svojom vystúpení M. Rakús - súčasťou medzinárodného projektu vzájomnej spolupráce losangelského Gettyho konzervačného inštitútu (USA), Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Slovenskej národnej knižnice v Martine zameraného na vzdelávacie programy, školenia v oblasti identifikácie a konzervovania fotografií pri ochrane kultúrneho dedičstva v krajinách strednej, južnej a východnej Európy. Výstava po skončení poputuje aj do USA.

-lč-