Dýchli na Jesenina

Výber z tvorby ruského básnika Sergeja Jesenina pod názvom Neodovzdaná lýra vyšiel vo vydavateľstve Columbus. Pokrstili ho 10. novembra v galérii Artotéka v Bratislave naozaj „adekvátne“: prekladateľ Ľubomír Feldek, speváčka Katka Feldeková, riaditeľ ruského vedeckého a kultúrneho centra v Bratislave Alexander Koreňkov a riaditeľ Mestskej knižnice Juraj Šebesta si postupne po dúšku (Feldek si ich dal hneď viac) upili z fľaše pravej moskovskej vodky a potom z tohto ruského ľudového nápoja dýchli na prezentačný výtlačok nového a doteraz najkompletnejšieho vydania (vyše 2000 veršov) Jeseninovej poézie v slovenčine. Sú v ňom zastúpené všetky Jeseninove obdobia, od rannej lyriky až po predsmrtné obdobie. Podľa Feldeka typický Jesenin je básnikom dedinskej a mestskej lyriky a práve tieto polohy sú ťažiskom jeho výberu. Zároveň ukazuje Jesenina ako nekonformného básnika a v záverečných poznámkach k prekladom jednotlivých básní prináša aj najnovšie poznatky o Jeseninovom živote i smrti – vrátane faktu, že básnik vôbec nespáchal samovraždu, ale zavraždila ho tajná polícia a samovraždu len zinscenovali. Na prezentácii odzneli v podaní Katky Feldekovej aj dve zhudobnené básne a poslucháči v preplnenej sále neboli ochudobnení ani o interpretáciu Jeseninových veršov – samozrejme v zanietenom podaní ich prekladateľa. Feldek opäť potvrdil svoje veľké prekladateľské majstrovstvo, pred ktorým už predtým „kapitulovali“ aj iní veľkí svetoví básnici F. Schiller, CH. Baudelaire či W. Shakespeare. 

Anton Baláž