Dychovka pre Vincenta Šikulu

Na prezentáciu novej monografie z edície Literárneho informačného centra od Vladimíra BARBORÍKA Hľadanie rozprávača (Prózy Vincenta Šikulu) v bratislavskej Letnej čitárni U červeného raka v stredu 25. júna prišiel vzácny hosť z Prahy Emil CHAROUS. Prvý redaktor časopisecky publikovaných poviedok Vincenta Šikulu a editor jeho knižného debutu Na koncertoch sa netlieska, neskôr prekladateľ jeho próz do češtiny zaujal rozprávaním o stretnutiach s prozaikom, ktoré pri nekonečných debatách a dlhých telefonátoch prerástli do osobného priateľstva. Z ich vzájomnej korešpondencie sa zachovalo mnoho listov, ktoré sa stali ďalším študijným materiálom pre literárneho vedca V. Barboríka. Monografiu okrem jej autora predstavila odborná redaktorka Anna ŠIKULOVÁ v rozhovore s moderátorom Radoslavom PASSIOM. Program besedy doplnili hudobnými vstupmi členovia dychového zoskupenia, v ktorom hrala aj dcéra Vincenta Šikulu Elena.