Mestská knižnica v Stuttgarte privítala 10. septembra 2008 dvojicu slovenských autorov: poetku a prekladateľku Elenu Hidvéghyovú-Yung a prozaika a režiséra Petra Krištúfka. Literárny večer mal názov Časti celku.

Obaja vystúpili v Mörikeho sále a predstavili sa publiku ukážkami zo svojich diel. Ako prvý predniesol Peter Krištúfek poviedku Ruka (v nemeckom preklade Slávky Porubskej). Časť poviedky prečítal aj v slovenčine. Tento príbeh plný fantázie, čiastočne aj úsmevnej absurdity a jemného napätia, napísaný citlivou rukou profesionála, divákov naozaj zaujal. Prednes Petra Krištúfka sprevádzali spontánnym smiechom a autora odmenili viacnásobným potleskom.

V druhej časti večera sa ujala slova poetka Elena Hidvéghyová-Yung. V pôsobivej mozaike, zostavenej z básní zo zbierky Prasestra, ako aj z nových básní, ktoré knižne ešte len vyjdú v najbližšom čase, sa predstavila ako výrazný zjav súčasnej slovenskej poézie. Väčšinu básní predniesla v nemčine (v preklade Andrey Koch-Reynolds), niektoré aj v slovenčine. Výber komentovala sprievodným slovom, vysvetľujúc okolnosti vzniku tej-ktorej básne, ale osvetllila aj svoje životné osudy. Obaja autori na záver živo debatovali s publikom, a to najmä na (ale nie len) literárne témy.

Podujatie pripravila, autorov uviedla a večer moderovala Daniela Humajová.

 


Poetka a prekladateľka Elena Hidvéghyová-Yung
  
Prozaik a režisér Peter Krištúfek

(dh)