„Písať o herectve je ťažké, ťažšie ako hrať. Napriek tomu sa to občas deje a celkom úspešne,“ konštatoval, medzi iným, Milan Lasica, keď spolu s Evou Krížikovou spoločným smiechom (ako inak) „pokrstili“ publikáciu Elixír smiechu. Jozef Kroner a Kronerovci. Ešte predtým však prítomných dojala ukážka z filmu Obchod na korze, zaujali vyznania odborných lektorov Boženy Čahojovej-Bernátovej, Vladimíra Pet ríka a Juraja Šebestu, rozhovory moderátorky Lucie Rózsa-Hurajovej so Zuzanou Kronerovou, Jánom Kronerom a predovšetkým s autorkou a zostavovateľkou publikácie Zuzanou BAKOŠOVOU-HLAVENKOVOU, ktorá na diele s kolektívom autorov pracovala niekoľko rokov. Slávnostná prezentácia sa uskutočnila 24. januára v bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej ulici za mimoriadneho záujmu publika (kto neprišiel aspoň pol hodiny pred začiatkom, musel si podujatie odstáť). Medzi prítomnými nechýbali ani známi umelci – herci (napríklad aj La dislav Chudík), režiséri, speváci, publicisti a ďalší. Kniha vyšla v spolupráci Divadelnej fakulty VŠMU a Divadelného ústavu, ktorý si tento rok, ako zdôraznila jeho riaditeľka Vladislava Fekete, pripomína 50. výročie svojho vzniku. Recenziu sme priniesli v Knižnej revue 2/2011.