Erik Jakub Groch: De la Nativité

Erik Jakub Groch do oficiálnej literatúry vstúpil roku 1989 básnickou zbierkou Súkromné hodiny smútku (Slovenský spisovateľ,) za ktorú bol ocenený prémiou Ceny ivana Kraska. Ďalej vydala básnické Baba Jaga: Žalospevy (Slovenský spisovateľ 1991), Bratsestra (Slovenský spisovateľ 1992), To (Drewo a srd 2000), L´acinéma (Drewo a srd 2001), kniha pre deti Tuláčik a Klára (2001). V týchto dňoch mu vo vydavateľstve Legenda Trnava vychádza kniha Druhá naivita. Zobrané a nové básne a príbehy.

V tlačenej podobe sú aj ukážky z knihy Erika Jakuba Grocha Druhá naivita. Zobrané a nové básne a príbehy, ktorá vychádza v decembri vo vydavateľstve Legenda Trnava, Edition Ryba)