Erik Jakub Groch na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Bologni 2016

Slovenskí vydavatelia sa aj tento rok v čase od 4. do 7. apríla prezentovali na pôde Medzinárodného veľtrhu detskej knihy v Bologni v národnom stánku, ktorý pripravilo Literárne informačné centrum.

Čestným hosťom 53. ročníka veľtrhu bolo Nemecko.

Slovenský stánok s rozlohou 32 m2 sa nachádzal už tradične v pavilóne 29 a tento raz v ňom bolo vystavených vyše 300 titulov z produkcie 37 slovenských vydavateľstiev. Stal sa centrom mnohých tvorivých stretnutí s autormi a vydavateľmi, navštevovali ho odborníci, umelci, vydavateľskí pracovníci a početní priaznivci slovenskej detskej literatúry a ilustrácie. Stánok aj tento rok poctili svojou návštevou medzinárodne uznávaný odborník na detskú literatúru taliansky profesor Livio Sossi a slovenská ilustrátorka žijúca vo Florencii Maja Dusíková.

Filip varfa na stánku      slovakistky      Erik Groch v bolonskej škole
         
nemecká expozícia   prezentácia na základnej škole   stánok

5. 4.  sa uskutočnil v pobočke Bolonskej univerzite vo Forli na katedre slovakistiky seminár pre mladých prekladateľov s autorom Erikom Jakubom Grochom, s riaditeľkou LIC Miroslavou Vallovou a s redaktorkou časopisu Slniečko Ľubicou Kepštovou. Seminár na pôde katedry pripravila lektorka slovenského jazyka dr. Renáta Kamenárová.

6. 4. LIC pripravilo dve tvorivé dielne s deťmi základnej školy v Bologni so spisovateľom Erikom Jakubom Grochom. Dramatizované čítanie z autorovej tvorby v podarí talianskeho herca Fulvia Ianea malo u detí, ale aj u pedagógov, veľký úspech a otvorilo komunikačný most medzi deťmi a autorom, ktorý vyústil do živého dialógu.

7. 4. sa uskutočnilo v Bologni zasadnutie zástupcov členských krajín medzinárodného knižného projektu TRANSBOOK. Za Slovensko sa na rokovaniach zúčastnili riaditeľka LIC Miroslava Vallová a redaktorka Slniečka Ľubica Kepštová.