Dňa 19. júna 2012 sa v priestoroch Mestskej knižnice v Stuttgarte, najväčšej a najmodernejšej v Nemecku, predstavili v rámci literárneho večera DRUHÁ NAIVITA významní slovenskí autori Erik Jakub Groch a Rudolf Jurolek. Básnik Rudolf Jurolek predniesol výber zo svojej tvorby v slovenčine, čítal (po slovensky) 15 básní zo zbierok Život je možný a Smrekový les, a paralelne ich v nemčine v preklade Christy Rothmeier predniesol profesionálny recitátor H. Schneyder. V druhej časti večera sa prezentoval Erik J. Groch, ktorý predniesol ukážky zo svojej básnickej tvorby, ako aj z denníkových zápiskov (Písanka). H. Schneyder ich pretlmočil prítomným divákom v nemčine v preklade Andrey Reynolds.

Obaja autori porozprávali aj o vzniku svojich diel a svojich autorských postojoch a od prítomného publika si vyslúžili dlhotrvajúci potlesk a v nasledujúcich neformálnych debatách aj slová uznania. Je potešiteľné, že pracovníci knižnice zabezpečili niekoľko výtlačkov dvojjazyčného nemecko-slovenského vydania zbierky básní R. Juroleka Život je možný / Das Leben ist möglich (Wieser Verlag 2008), ktorú si záujemcovia mohli zakúpiť. K dispozícii boli aj niektoré zbierky E. J. Grocha, ako aj časopisy Slovak Literary Review /Revue der slowakischen Literatur, Knižná revue a ďalšie materiály LIC, ktoré si prítomní radi rozobrali. Spoluorganizátori z nemeckej strany Honorárny konzulát SR v Stuttgarte a Mestská knižnica v Stuttgarte sa poďakovali za kvalitne pripravené podujatie a prejavili záujem aj o ďalšiu spoluprácu. Celkove môžeme tento večer slovenskej literatúry v Stuttgarte hodnotiť veľmi pozitívne, ako skvelú reprezentáciu slovenskej literatúry na výbornej úrovni.

Daniela Humajová