Esej Jána Johanidesa 2019

Prinášame vám vyhodnotenie už 9. ročníka stredoškolskej súťaže Esej Jána Johanidesa.

Každoročná súťaž venovaná študentom stredných škôl po celom Slovensku, ktorú vypisujú Literárne informačné centrum v Bratislave, Mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, pozná svojich víťazov. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 81 súťažiacich z 18 slovenských miest (Banská Bystrica, Bratislava, Čadca, Dubnica nad Váhom, Hlohovec, Komárno, Levice, Levoča, Nitra, Nové Zámky, Senica, Šaľa, Šurany, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Vráble, Zlaté Moravce).

Aj pre tento ročník boli zvolené tri mottá z diela Jána Johanidesa, tvoriace tri tematické okruhy, z ktorých si každý zúčastnený študent mohol vybrať. Myšlienky autora pre Esej Jána Johanidesa 2019 boli nasledovné: 1. Náš súčasný stiesňujúci svet, v ktorom sa čoraz väčšmi stmieva, je našťastie ešte vždy aspoň kde-tu osvetľovaný spoľahlivými lampami. 2. Občas sa zdá, že rozhodnutie znamená zmenu smeru. Azda. Ale viete, že rozhodnutie nesmeruje k cieľu, pre ktorý ste sa vlastne rozhodli. 3. Každý sa prekvapí, keď skonštatuje, že jeho zážitky sú v rozpore s predstavou, ktorú mal o svojich citoch. Z množstva prihlásených prác študentov boli vybraní nasledovní ocenení:

Ceny:

1. cena: Marek Heldi (Gymnázium Topoľčany)

2. cena: Marek Moravčík (Stredná zdravotnícka škola Bratislava)

3. cena: Lucia Poláková (Gymnázium Ladislava Novomeského Senica)

Prémie:

Ján Škvarka (Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Nitra)

Petra Polnišerová (Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica)

Natália Gajdicová (Gymnázium Topoľčany)

Čestné uznania:

Andrej Purkart (Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno)

Kristián Lazarčík (Stredná odborná škola Hlohovec)

Jessica Vulganová (Gymnázium Vráble)