Esej Jána Johanidesa 2022

Dvanásteho ročníka súťaže Esej Jána Johanidesa sa zúčastnilo 122 študentov a študentiek stredných škôl, ktorých priemerný vek bol 17,5 roka. Nielen medzi ocenenými dominovali dievčatá, ktoré tvorili 68% zúčastnených. Kolektív mladých autorov a autoriek esejí pochádzal z 35 stredných škôl z celého Slovenska, z ktorých 51% tvorili gymnáziá.

Daniel Hevier v knihe Priznané prózy Jána Johanidesa, ktorú vydalo Literárne informačné centrum v roku 2020, priradil ku každému písmenu abecedy vlastnosti jeho života alebo tvorby. Nazval ich Coda. Keby sme z nich vyskladali priezvisko Johanides, dozvedeli by sme sa niekoľko zaujímavých údajov:

J ako ja, Johanides. Pochádzal z rodu protestantských utečencov po bitke na Bielej Hore, vyjadril sa, že je protestant, („vždy protestujem“). Nositeľ tohto priezviska ho spojil aj so svojím krstným menom, takže sa často a rád podpisoval ako Johan (evokujúce Jána Krstiteľa).

O ako opus. Jednotlivé prozaické knihy Jána Johanidesa, čo ako sú od seba časovo vzdialené, vytvárajú jeden súvislý, celistvý, kompaktný opus.

H ako hlas. Keď si prečítame viacero Johanidesových kníh, zistíme, že počúvame akustiku jediného hlasu. Nazvime ho autorský hlas, hlas rozprávača, alebo akýsi spirituálny Hlas epiky.

A ako Autenticita. Johanidesovi vždy išlo o hlbšiu autenticitu, než len o mechanické prepisy.

N ako Novela. Novela je Johanidesov žáner.

ako Iritovanie. Iritoval nekonvenčnou realizáciou fikčného písania.

D ako Dejiny. Mal zmysel pre historický čas, teda pre niečo, čo označujeme ako dejiny.

E ako Európan. Ján Johanides mal svoje európanstvo vpečatené do hĺbky svojej osobnosti a potvrdzované takými hodnotami, ako je potreba slobody, schopnosti dialógu či empatie voči slabým a marginalizovaným. Ak existuje niečo ako európsky súcit, tak Ján Johanides bol jeho nositeľom.           

S ako summa summarum. Ján Johanides patrí k najväčším európskym epikom 20. storočia.

 

 

 Výsledky súťaže

1. miesto

Emilie Schaal, Gymnázium Metodova, Bratislava

 

2. miesto

Kristína Malá, Gymnázium Jura Hronca Bratislava

 

3. miesto

Oliver Turok Heteš, Gymnázium Hubeného, Bratislava

 

Najlepšia škola Eseje

Gymnázium Trebišovská, Košice s pedagogičkami Viktóriou Figuľovou a Vladimírou Kamhalovou

 

Ocenenia za prvú myšlienku

Obávam sa, že sa blížime k obdobiu, keď sa ľudia budú dorozumievať ochudobneným jazykom ako v komikse. (Ján Johanides)

 

Oliver Turok Heteš, Gymnázium Hubeného, Bratislava

Simona Kapusníková, Gymnázium Golianova, Nitra

Adriana Šinková, Gymnázium Jána Hollého, Trnava

 

Ocenenia za druhú myšlienku

To, či mal istý druh brontosaura deväť sŕdc, nie je dôležité. Dôležitý je vzťah JA a TY. (Ján Johanides)

 

Emilie Schaal, Gymnázium Metodova, Bratislava

Tomáš Sálus, Gymnázium Kukučínova, Poprad

Melanie Martinková, Stredná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

 

Ocenenia za tretiu myšlienku

Vnútorná dôstojnosť je odjakživa spojená i s pocitom slobody. (Ján Johanides)

 

Evelyn Fazekašová, Gymnázium Golianova Nitra

Nina Kurtová, Gymnázium bilingválne, Žilina

Karolína Lörinczová, Stredná zdravotnícka škola, Nitra

 

Ocenenia za štvrtú myšlienku

Zem hrá hudbu pre tých, ktorí počúvajú. (výrok pripisovaný Williamovi Shakespearovi) 

 

Kristína Malá, Gymnázium Jura Hronca Bratislava

Ela Lovászová, Gymnázium Golianova, Nitra

Patrik Vavrovič, Gymnázium sv. Uršule, Bratislava

 

Záznam z vyhlasovania výsledkov nájdete na tomto odkaze.