Eseje Kto sú Slováci?

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí SR Magda Vášáryová a riaditeľ Medzinárodného centra kultúry v Krakove Jacek Purchala uviedli 6. júna v reprezentačných priestoroch Palugayovho paláca v Bratislave knihu Kto sú Slováci?

Kniha, ktorú v poľskej i slovenskej verzii vydalo Medzinárodné centrum kultúry v Krakove, má podtitul História, kultúra, identita. Je to zbierka esejí slovenských a poľských intelektuálov, ktoré predniesli na rovnomennej medzinárodnej konferencii v októbri 2004 v Krakove.

Na uvedení knihy v Bratislave profesor J. Purchala pripomenul známy paradox poľsko-slovenského susedstva: hoci Slováci sú geograficky i jazykovo blízki, pre Poliakov sme najmenej známi susedia. M. Vášáryová zasa zdôraznila, že jedným z cieľov vydania tejto publikácie je zredukovať obojstranný deficit vedomostí o sebe navzájom. Zo šestnástich autorov, ktorí prispeli do zborníka, uvediem aspoň príspevky poľského bohemistu a literárneho vedca J. Balucha (Poliak rozmýšľa v slovenských dimenziách), polonistu a znalca Vysokých Tatier M. Jagiella (Slováci poľskými očami. Obraz Slovákov v poľskom písomníctve do roku 1918), slovakistu a literárneho vedca R. Majereka (Slovenská literatúra v Poľsku. Otázky recepcie a literárneho výskumu), literárneho vedca R. Chmela (Takí sme?), historika D. Kováča (Slovenská identita v historickom procese), divadelníka M. Porubjaka (Kocúrkovčania alebo Jánošíci? Obraz Slovákov v slovenskom divadle), „humorológa“ K. Földváriho (Zbraň bezbranných. Humor v slovenských rukách), ktorý do knihy vybral aj množstvo skvelých ukážok súčasného slovenského kresleného humoru. Z ďalších spomeniem ešte brilantnú „esejku“ spisovateľa P. Vilikovského Nepýtaj sa, čo môže Slovensko urobiť pre Európu – „ale, pýtaj sa, čo môže Slovensko urobiť pre seba“.

Eseje svojím obsahom, poznávacím i intelektuálnym nábojom môžu slúžiť ako prvý krok k trvalejšiemu poľsko-slovenskému kultúrnemu a poznávaciemu dialógu. Magda Vášáryová, ktorá ako vtedajšia  veľvyslankyňa SR v Poľsku iniciovala krakovskú konferenciu v októbri 2004, má veľkú zásluhu i na vydaní tejto  príťažlivej publikácie. Rovnako iniciatívne si počínala aj pri hľadaní slovenského vydavateľa knihy M. Jagiellu Slováci v poľských očiach, rozsiahlej dvojzväzkovej publikácie, ktorá sa komplexne zaoberá Slovákmi a ich odrazom v poľskom vedomí od najstarších čias po súčasnosť. Toto unikátne dielo sa už v súčasnosti prekladá do slovenčiny a vyjde v Slovenskej národnej knižnici v Martine.