Etela Farkašová - Fragmenty

Etela Farkašová

fragmenty (s občasnou túžbou po celostnosti)

Etela Farkašová (nar. 1943), filozofka, prozaička, esejistka, pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave, je autorkou desiatich prozaických knižiek, dvoch zbierok poetických textov a dvoch esejistických kníh, na základe jej novely Priateľstvá padajúceho lístia vznikla rovnomenná televízna inscenácia. Za literárnu tvorbu získala viaceré ocenenia, jej poviedky boli preložené do viacerých jazykov a vyšli v zahraničných časopisoch a antológiách. V najnovšej knižke sa autorka pohybuje na medzižánrovej pôde, sú to fragmentárne reflexie, záznamy pocitov, udalostí, zážitkov. Fragmenty vychádzajú vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.