Tichá pasažierka washingtonského metra

V USA v 90. rokoch vznikol projekt prezentácie umenia vo verejných dopravných prostriedkoch Poézia v pohybe. Vo vagónoch metra, v autobusoch, na zastávkach mestskej dopravy sú vylepené plagátiky s ukážkami z tvorby rozličných autorov. Pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv, základného dokumentu zjednotenej Európy, sa cestujúca verejnosť vo Washingtone DC mohla v máji zoznámiť vďaka tomuto projektu, tentoraz nazvanom Európska Poézia v pohybe, s tvorbou básnikov zo všetkých 27 členských krajín Európskej únie. Každú európsku krajinu reprezentovali 5 básnici, každý 1 básňou v materinskom jazyku a v anglickom preklade. Do mnohokultúrnej a mnohojazyčnej mozaiky básní nalepených na washingtonských dopravných prostriedkoch prispeli aj verše našich básnikov – Daniela Heviera, Jána Buzássyho, Dany Podrackej, Viery Prokešovej a Štefana Strážaya.

Viac informácií o celom projekte nájdete na stránke www.europeanpoetryinmotion.eu.