Európska únia ako literárna téma

Vstup nových krajín do Európskej únie sa stal námetom aj inšpiráciou pre celú sériu medzinárodných literárnych konferencií. Regionálne PEN konferencie na túto tému sa uskutočnili v januári v Prahe, vo februári v cyperskej Nikózii, v marci sme v Bratislave a Budmericiach privítali delegátov z jedenástich krajín, májovú konferenciu v maďarskej dedinke Tállya spríjemnilo tokajské víno a spisovateľské stretnutia vyvrcholili v októbri konferenciou konanou súbežne v Paríži a Bruseli. Pod názvom Colloque autour de la litterature et de la culture au service de L´Unite Europenne sumarizovala celoročné úvahy na tému podpory literatúry v rámci EÚ. Výhrady voči obludnej byrokracii, ktorá bráni malým vydavateľstvám a spisovateľským organizáciám čerpať dnes už naše spoločné prostriedky zverené Európskej komisii, mali veľký ohlas. Delegáti, ale najmä francúzski organizátori, si pozorne všímajú, že túto oblasť má mať na starosti ako nový komisár EÚ Ján Figeľ a vkladajú do toho oprávnené nádeje.

Na literárnom festivale v Ottawe Canada-Europa sa kanadské publikum mohlo prvýkrát stretnúť s autormi z nových krajín EÚ (Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko) a z pôvodných (Francúzsko, Írsko, Grécko, Holandsko, Nemecko a Veľká Británia). Organizátori tohto unikátneho literárneho podujatia, Neil a Sean Wilsonovci, už preslávili Ottawu medzinárodným spisovateľským festivalom International Writers Festival, ktorý sa od roku 1997 tradične koná na prelome septembra a októbra. Predstavili na ňom vyše 500 spisovateľov z celého sveta. 

Gustáv Murín