Európsky literárny salón v Cognacu

  Už 19.ročník tohto významného podujatia hostil tento raz aj slovenského zástupcu Gustáva Murína s knihou Le monde est petit. Zo strednej a východnej Európy na salóne boli aj Alek Popov (Bulharsko), Wojciech Kuczok (Poľsko) a David Albahari (Srbsko), ktorých knihy vyšli aj na Slovensku. Z ďalších zahraničných účastníkov treba spomenúť Dominiku Dery (Česká republika) a Goran Petrovič (Srbsko), ale aj autorov z Rumunska, Dánska, Portugalska, Španielska, Talianska, Grécka a Talianska. Írsko bolo čestným hosťom Salónu a zastupovali ho Peter Sheridan, Hugo Hamilton, Louis Cullen, Sebastian Barry a Sean O´Reilly. Francúzskych účastníkov bolo 28. Okrem  vystúpení a autogramiád boli súčasťou festivalu vernisáže, koncerty, filmové predstavenia vyhlásenie a Ceny Jeana Monneta.

Na otázku, či sú brány Salónu otvorené aj ďalším slovenským autorom, odpovedala pani Bips Jaulin: „Prečo nie? Veď Slovensko môže byť aj čestným hosťom Salónu...“

-gm-