Ever Green Is... Lit_cast Slovakia s Charlesom Sabatosom

V štvrtom pokračovaní Lit_Cast Slovakia americký literárny vedec a prekladateľ Charles Sabatos sa rozpráva s Juliou Sherwood o hľadaní slovenských koreňov, o slovakistike na univerzite v Pittsburghu s Martinom Votrubom a bez neho, o prekladaní Dominika Tatarku, Gejzu Vámoša a najmä o Vilikovského novele „Večne je zelený...“ a živote v čase pandémie v Istanbule.

 

 

Background notes

 

Frontier Orientalism and the Turkish Image in Central European Literature

Martin Votruba

Martin Votruba’s links to Slovak literature in English

Dominik Tatarka

Navrávačky (Tapings) trans. Charles Sabatos

Gejza Vámoš

Atómy boha (The Atoms of God)

Pavel Vilikovský

A few remarks on the Elusive Quality called Slovakness

Short story „Citová výchova v marci“ („A Sentimental Education in March”), trans. Charles Sabatos