Ever Green Is... Lit_cast Slovakia s Charlesom Sabatosom

V štvrtom pokračovaní Lit_Cast Slovakia americký literárny vedec a prekladateľ Charles Sabatos sa rozpráva s Juliou Sherwood o hľadaní slovenských koreňov, o slovakistike na univerzite v Pittsburghu s Martinom Votrubom a bez neho, o prekladaní Dominika Tatarku, Gejzu Vámoša a najmä o Vilikovského novele „Večne je zelený...“ a živote v čase pandémie v Istanbule.