11. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov

                     EX LIBRIS HLOHOVEC 2007

Téma: Čarovný svet kníh

Kategórie:

1. Návrh na exlibris – základné školy od 12 do 15 rokov

2. Originálny exlibris – základné školy od 12 do 15 rokov

3. Originálny exlibris – ZUŠ od 12 do 15 rokov

4. Návrh na exlibris a originálny exlibris pre deti zo všetkých typov škôl vo veku od 6 do 11 rokov.

Originálny exlibris treba vyhotoviť niektorou grafickou technikou (linoleorez, linoleoryt, drevorez, drevoryt, plastikoryt, papieroryt, tlač z kartónu, suchá ihla, tlač zo šablóny, atď.) v jednej alebo viacerých farbách. Prihlásené súťažné práce nesmú byť väčšie ako 13 x 9 cm a treba ich umiestniť do stredu rysovacieho kartónu rozmeru 21 x 15 cm (A5), musia obsahovať textovú i obrazovú časť. Je to označenie EX LIBRIS, EXLIBRIS, Z KNÍH, KNIHA, meno a priezvisko vlastníka alebo inštitúcie. Obrazová časť musí mať priamy vzťah k vypísanej téme. Každý účastník môže prihlásiť najviac 2 práce, ktoré treba zaslať do 30. apríla 2007 na adresu: EX LIBRIS AD PERSONAM  HLOHOVEC, Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 5.októbra 2007 v Hlohovci.

Ďalšie informácie získate na tel. č. 033/7424657, e-mail: info@elap-hlohovec.sk