Excentrický vesmír

Stanislav Rakús o svojej rodine povedal, že od 16. storočia mešká. Na šťastie všetkých zúčastnených nemeškal autor na autorské čítanie svojho románu Excentrická univerzita (KK Bagala 2008) 10. júla 2008 v rámci Literárneho kina v kaviarni Next Apache v Bratislave.

Dej Excentrickej univerzity je situovaný do akademického prostredia, kde sa nepriamo konfrontuje represívny systém päťdesiatych rokov s ruskou literatúrou 19. storočia, ktorá je predmetom vyučovania. Román spoločne s jeho predchodcami Temporálne zápisky (1993) a Nenapísaný román (2004) vznikol napriek tomu, že autor pôvodne zamýšľal napísať knihu poviedok. Ako však prezradil účastníkom čítačky, zbierka poviedok z jeho pera by nakoniec predsa len mala čoskoro vzniknúť.

     Súčasťou čítania bola maľba jedného z najvýznamnejších a údajne aj z najčastejšie vystavujúcich slovenských výtvarníkov v zahraničí – Rudolfa Sikoru. Ten zaangažoval do tvorby všetkých účastníkov a pomocou odtlačkov ich rúk vytvoril „Excentrické univerzum“ – maľbu, ktorá bude večnou pripomienkou jedinečného stretnutia milovníkov literatúry.

Filip Struhárik