Exkluzívny solitér na poličke

Alexandra Salmela: Strom alebo košatý príbeh o strašne zlom Blöeglöekovi a o Princeznej, ktorá mala všetko

Ilustrácie: Martina Matlovičová

Bratislava: LIC, 2020

 

Skutočne košatý príbeh Alexandry Salmely otvoril široký diapazón vizuálnych možností ilustrátorke Martine Matlovičovej. Tá si pre knihu zvolila celostranové pestrofarebné maľby s prvkami koláže. Dominantná okrovožltá a modrá reprezentujú živly oheň a vodu. Sýtožltá zoschnutú zem. Tento grafický symbol sucha je farebne prítomný takmer v každej ilustrácii. V priamom kontraste tak dobre funguje modrá. Tú autorka používa na objekty v popredí, drobné rekvizity, doplnky aj ako dominantu farby vody, ktorá je opakom sucha. Na plnofarebných stránkach prevláda bohatá pestrofarebnosť a dekoratívnosť. Štylizácia postáv pôsobí vtipne a neopozerane.

Pôsobením tejto plnofarebnosti sa však čitatelia môžu po chvíli cítiť zmyslovo zahltení. Ako dobrý kontrast tu fungujú odľahčené menšie formáty kresieb ceruzkou. Vytvárajú dojem denníkového charakteru, kus reálneho života, ktorým naši hrdinovia prechádzajú. Toto schválne „odbočenie“ od tematickej maľby akoby vyvážilo celkový vizuál knihy. Ilustrácie a text spolu fungujú dobre. Sofistikovaný jazyk a množstvo jeho slovných hračiek a dejových odbočiek Matlovičová totožne reprodukuje v originálnom výtvarnom výraze, i keď miestami ilustrácie pôsobia popisne a prečítaný text kopírujú. Vlastná vizuálna reinterpretácia textu či práca s hyperbolou by význam čítaného textu výrazne povýšili.

Kompozície sú dôvtipne graficky prepracované s množstvom malých detailov.

Návrh obálky, dizajn a zalomenie knihy spracovala Mária Rojko. Vizuálna nápaditosť knihy zaujme na prvý pohľad svojou exkluzivitou. Kniha ma atypickú výšku aj šírku, čím sa vymedzuje od klasických formátov. Raritou sú aj farebne potlačené boky strán, ktoré prirodzene splývajú s obálkou. Zlatý nadpis Strom je totožný so zlatou textilnou záložkou. Font, vkusný, no mierne nečitateľný, pôsobí s farebnými gradientami v kombinácii so špecifickým jazykom krkolomne. Podobne by sa dala graficky zosúladiť noticka na zadnej strane knihy, kde sa biele písmo mierne potápa v bohato ilustrovanej obálke.

Text v tele knihy, ako aj celkové vizuálne spracovanie však pôsobí kompaktne a príťažlivo. Kniha by sa krásne vynímala aj ako solitér na detskej poličke.

 

Mária Kralovič (1988)

Absolvovala doktorandské v odbore animácia na FTF VŠMU v Bratislave. Vytvorila animované filmy ako Bublina či Fifi Fatale, ktoré boli ocenené a premietané na viacerých medzinárodných festivaloch. Učí na katedre animovanej tvorby VŠMU, venuje sa ilustrácii, prispieva do časopisu Bublina a pripravuje svoj nový animovaný film.

 

Ilustrácia Martiny Matlovičovej z knihy Strom alebo košatý príbeh o strašne zlom Blöeglöekovi a o Princeznej, ktorá mala všetko.