Petra Ganglbauerová (1958) je poprednou predstaviteľkou experimentálneho a multimediálneho prúdu v rakúskej literatúre. Vo svojej najnovšej próze Stálomráz (Permafrost, vyd. Mitter Verlag) tematizuje globálne ohrozenie našej planéty, osudovú nepredvídateľnosť dejov, udalostí a  skutkov ľudí, čo sa vinou vlastného precenenia začínajú vymykať sebakontrole. A tak najmä prvej časti knihy dominuje skôr apokalyptický pohľad na skutočnosť a proroctvo o  konci sveta. Druhá časť je už sumárom okamihov, vecí a  slov, ktorých krásu, zázračnosť či zdanlivú jednoduchosť treba prinavrátiť každodennosti. Kniha pripomína poetizovanú meditáciu a  znepokojuje, na čitateľov dolieha existenciálna úzkosť.