Expozícia Bálinta Balassiho

Pod týmto názvom otvorili na hrade Modrý Kameň (28. júna) výstavu o živote a diele uhorského renesančného básnika Bálinta Balassiho (1554 Zvolen – 1594 Ostrihom). Návštevník si na nej môže pozrieť napríklad tureckú zástavu z rozhrania 16. a 17. storočia, rekonštrukciu básnikovho odevu, reprodukcie rozmanitých pamiatok súvisiacich s jeho životom a tvorbou. Zaujímavé dobové rytiny miest, ukážky z básnikovho diela a predovšetkým tzv. Fanchaliho kódex (1595 – 1608), v ktorom sú odpisy Balassiho maďarskej ľúbostnej lyriky a ôsmich slovenských anonymných ľúbostných básní. Slovenskú poéziu vzťahujúcu sa na balassiovské obdobie dokumentujú dve publikácie z vydavateľstva Tatran (Amor diktoval, lásku spisoval a Slovenská renesančná lutna). Výstavu možno bez rozpakov nazvať Memorabile conclave seu cubiculum (Pamätná izba alebo svetlica).

Na realizáciu tejto významnej kultúrnej udalosti finančne prispeli Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo pre kultúrne dedičstvo Maďarskej republiky. Veľa dokumentov poskytlo Petőfiho literárne múzeum v Budapešti. Vkusné výtvarné a architektonické riešenie je dielom S. Haľamu a M. Kvasnicu. Najväčšiu zásluhu na vydarenej akcii treba pripísať riaditeľke múzea Mgr. Helene Ferencovej, ktorá zostavila aj katalóg.

Otvoreniu expozície dodal slávnostnosť umelecký program, spev a hra na dobové hudobné nástroje (ukážky Balassiho piesní). Okrem oficiálnych hostí prišiel na výstavu veľký počet záujemcov o starobylú kultúru.

Spoločné slovensko-maďarské podujatie dokumentuje starú pravdu: Umenie nepozná hranice. Istotne nie je náhodné, že Balassiho ,,izba“ je blízko komnát jediného a jedinečného Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Bábkarská a detská hravosť má veľa spoločných čŕt s poetickou hravosťou a šantivosťou Balassiho lyriky.

Jozef Minárik