Svoje facebookové stránky majú kníhkupectvá, vydavateľstvá, literárne kaviarne, podujatia a iné objekty a subjekty knihu milujúce, podporujúce, prípadne z nej aspoň ťažiace zisk (aj keď to posledné spomenuté vyznieva občas takmer ako oxymoron). Facebookovú stránku má aj literárna súťaž Poviedka, ktorú vyhlasuje vydavateľ Koloman Kertész Bagala. Jedna z najrenomovanejších súťaží je už tradíciou a jej výsledkom je každoročný zborník vybraných textov. Poviedka na facebooku nemá bohvieaké množstvo fanúšikov (694), na druhej strane sa môže pýšiť veľkou obľubou malého ostrova píšucich ľudí. Podľa spravovateľov stránky sa „ľudia s  ambíciou písať prózu od internetových komentátorov líšia aspoň akým-takým záujmom o  gramatiku“. Uzávierka súťaže sa blíži, výsledky budú vyhlásené prvého septembra a premiéra zborníka ocenených textov sa uskutoční 19. októbra. O tom všetkom facebook Poviedky informuje. A teraz trocha z  iného súdka. Voľakedy boli súčasťou každej stránky takzvané poznámky a  skutočne sa raz za čas na sieti objavili lepšie i menej úspešné pokusy o prózu či poéziu. Facebook ich medzičasom niekde skryl alebo sa k nim možno už neviem tak jednoducho dopátrať, zato „erudovaných“ komentátorov „všadebolov“ pribúda každým dňom. Sociálna sieť je skrátka dvojsečná zbraň. Dovoľuje umeniu ukázať sa, no akosi mu neumožňuje žiť.