Štrnásteho ročníka súťaže Keď si vymýšľam o najlepšiu vedecko-fantastickú poviedku napísanú mládežou, organizovanú Gymnáziom J. B. Magina a mestom Vrbové, sa v dvoch kategóriách zúčastnilo 114 súťažiacich. V kategórii určenej žiakom ZŠ zvíťazil Ľubor Čambál zo ZŠ M. Tareka v Abraháme. V poviedke Odkaz ponúkol príbeh skupiny vedcov, ktorá vo vesmíre skúma objekt zanechaný cudzou rasou. Medzi stredoškolákmi najvyššie ocenenie získala Monika Buknová z Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku. V próze pod názvom Nechcená psychologicky presvedčivo približuje pocity dievčiny z rizikovej skupiny Nechcených, čiže detí, ktoré sa narodili po odstránení z maternice matky a „dozrievali“ v inkubátore. Ocenenia boli porotcami slávnostne odovzdané 18. apríla v priestoroch Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom. Súčasťou akcie bol aj krst zborníka Keď si vymýšľam… Od budúceho jubilejného pätnásteho ročníka bude súťaž prebiehať v troch kategóriách: pribudnú aj cudzojazyčné poviedky.