Festival Cesta na Východ bude opäť v auguste

Názov festivalu v preklade znamená Cesta na Východ

III. ročník európskeho festivalu poézie, divadla a hudby v Banskej Štiavnici sa uskutoční od 19. do 24. augusta 2005 pod záštitou Jána Figeľa, európskeho komisára pre výchovu, vzdelávanie, kultúru a mnohojazyčnosť. Festival vznikol z iniciatívy spoločnosti L´Athanor (divadlo, poézia, hudba), ktorá je podporovaná Ministerstvom kultúry Francúzskej republiky.  Organizuje ho Asociácia Cap à l'Est – Cesta na Východ Slovensko, ktorá je podporovaná Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a mestom Banská Štiavnica. Spoluorganizátorom je Literárne informačné centrum.

Cap à l'Est vytvára pôdu, na ktorej sa stretávajú umelci východnej Európy a Francúzska. Tí, ktorí túžia po výmene skúseností a poznatkov, aby sa vzájomne obohatili a ochránili si vlastnú kultúru a identitu. Na festivale v Banskej Štiavnici je francúzština dorozumievacím jazykom a slovenčina zasa hostiteľským. K nim sa pridávajú ostatné jazyky, aby splynuli do melodického súzvuku emócií.

 

PROGRAM FESTIVALU

Program v slovenčine
PDF-formát (448 kB) 

Program vo francúzštine
PDF-formát (432 kB) 

Tento ročník festivalu je venovaný najmä gréckej poézii a hudbe. Pokúsime sa nadviazať spoluprácu s regiónom a vytvoriť s ním vzájomný dialóg.

Aj ľuďom, ktorí žijú v okolí Banskej Štiavnice,  chceme ponúknuť niektoré podujatia mnohojazyčného festivalu.

Divadlom Romathan a Divadlom z Pasáže sa otvárame menšinovej kultúre. A nie náhodou – menšiny majú totiž reálne miesto v Európe.

Prvý raz na Slovensku privítame súbor ľudovej hudby z Libanonu. Predstaví arabskú kultúru trochu inak, ako je dnes zaužívané.

Dúfame, že v Európe sa zachová mnoho jazykov a mnoho kultúr, ktoré sa budú navzájom rešpektovať.“

 

Michel de Maulne, riaditeľ festivalu

 

       Kontakt na organizátorov festivalu (akreditácie):

       Anna Maťová presse@capalest-lathanor.com

       e-mail: amatova@pobox.sk, matova@capalest-lathanor.com

       mobil: 0908 193 576