Festival detskej knihy na Bibliotéke

Súčasťou tohtoročnej Bibliotéky (3. – 6. november 2011) bude aj 4-dňový program venovaný detskému čitateľovi pod názvom:

DETI SÚ NAŠE KNIHY

(Autor názvu Daniel Hevier)

logotyp

Za jednotlivé body programu zodpovedajú uvedení garanti.

 

3. november – ŠTVRTOK

10.00 – 11.00 „Ty brďo! To koľko je tu kníh?“
Prezentácia knihy Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná
Garant: Trio Publishing

11.00 – 12.00 Analfabeta Negramotná
Divadelné čítanie z rovnomennej knihy Jána Uličianskeho
Garant: VŠMU, Katedra bábkarskej tvorby

12.00 – 13.00 Deti sú naše knihy
Súťažné stretnutie finalistov literárneho kvízu Analfabety Negramotnej
Garant: Trio publishing a Mestská knižnica mesta Piešťany

13.00 – 14.00 Čítame so Slniečkom
Stretnutie so šéfredaktorom časopisu Slniečko Ondrejom Sliackym,
zástupkyňou šéfredaktora Ľubicou Kepštovou a ich hosťami

14.00 – 15.00 Výtvarná tvorivá dielňa s ilustrátorom Milošom Koptákom
na motívy jeho najnovšej knihy Včelár

15.00 – 16.00 Prezentácia bratislavských povestí Márie Ďuríčkovej
Dunajská kráľovná a Prešporský zvon s tvorivou dielňou ilustrátora
Bystríka Vanča

Garant: Mladé letá

16.00 – 17.00 Kratochvíle pre deti a menších dospelých
pripravil Marián Hatala a Ľubo Guman
Garant: Mladé letá

 

4. november – PIATOK

10.00 – 11.00 Opice z našej police
Prezentácia legendárnej knihy Kristy Bendovej
Garant: Buvik

11.00 – 12.00 Knižnica na vlastné experimenty
Metodický seminár pre pracovníkov knižníc o čítaní s porozumením

Vedie Timotea Vráblová – prezidentka Slovenskej sekcie IBBY
Garant: Slovenská asociácia knižníc

11.00 – 12.00 Výtvarná tvorivá dielňa s ilustrátorom
Martinom Kellenbergerom

pozor! koná sa v priestoroch detského kútika OSMIJANKO

12.00 – 13.00 Analfabeta Negramotná
Divadelné čítanie z rovnomennej knihy Jána Uličianskeho
Garant: VŠMU, Katedra bábkarskej tvorby

13.00 – 14.00 Hájnikova žena
Slávne dielo P. O. Hviezdoslava z trochu iného pohľadu
Scénické čítanie
Autor spracovania: Miroslav Dacho

14.00 – 15.00 Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!
Predstavenie bábkohercov zo Žiliny
Garant: Osmijanko, n.o.

15.00 – 16.00 Tvorivá dielňa pre pracovníkov knižníc
pripravila Gabriela Futová
Garant: Slovenská asociácia knižníc

16.00 – 17.00 Bosorácke popoludnie s Gabrielou Futovou
Garant: Mladé letá

17.00 – 18.00 Prezentácia a čítanie z knihy Ľubice Suballyovej
My deti z Trávnikov za prítomnosti autorky

Garant: Matica slovenská

 

5. november – SOBOTA

10.00 – 11.00 Prezentácia interaktívnych kníh pre deti
Garant: iAdverti

11.00 – 12.00 Prezentácia kníh Milana Rúfusa Modlitbičky a Studnička
a interaktívne tvorivé stretnutie s ilustrátorom Petrom Uchnárom
Garant: Mladé letá

12.00 - 13.00 Prezentácia knihy Vodník Venček a rozprávanie o vodných
rozprávkach so spisovateľom Jánom Navrátilom

Garant: Mladé letá

13.00 – 14.00 Ako Muflón Anciáš cestoval na západ
Prezentácia novej knihy Braňa Jobusa za prítomnosti autora
Krátky koncert
Garant: Slovart

14.00 – 15.00 Čo nájdu deti pod vankúšom?
Prezentácia knihy Gabriely Dittelovej Knižka pod vankúš
Moderuje Timotea Vráblová
Garant: Trio Publishing

15.00 – 16.00 Analfabeta Negramotná
Divadelné čítanie z rovnomennej knihy Jána Uličianskeho
Garant: VŠMU, Katedra bábkarskej tvorby

16.00 - 17.00 Kniha, zatras sa
Workshop pre rodičov predškolákov spojený s prezentáciou
Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu
Vedie Timotea Vráblová – prezidentka Slovenskej sekcie IBBY

16.00 - 17.00 Tvorivé dielne s ilustrátorom Petrom Čisárikom
a vydavateľstvom BUVIK

Pozor! koná sa v detskom kútiku OSMIJANKO

17.00 – 18.00 Slovenská poézia a slum poetry
Súťaž v slovenskej freestylovej poézii

 

6. november – NEDEĽA

10.00 – 11.00 Inscenované čítanie pre rodičov a deti s pánom Mrkvom
Andrea Gregušová: Operácia Orech a iné dedkoviny

11.00 – 12.00 Analfabeta Negramotná
Divadelné čítanie z rovnomennej knihy Jána Uličianskeho
Garant: VŠMU, Katedra bábkarskej tvorby

12.00 – 13.00 Celé Slovensko číta deťom
Predstavenie pre najmenších - pásmo z poézie Františka Hrubína
Garant: Viera Kučerová

13.00 – 14.00 Interaktívny stopár
Literárna súťaž. Tvorivá dielňa dizajnéra a streetartového umelca
Ondreja Gavaldu a jeho manželky Janky.

14.00 – 15.00 Dá sa prežiť vo svete, kde všetci rodičia spia?
Prezentácia knihy pre mládež Spiace mesto a autogramiáda
autora Martina Vopěnku
Moderuje Martin Nikodým
Garant: Trio Publishing

15.00 – 16.00 Keď pod stromček dostanete pero
Daniel Hevier uvádza svoju novú knihu Vianočná pošta
Garant: Trio Publishing

16.00 – 17.00 Alternatívne divadlo elledanse uvádza choreografiu
S. Vlčekovej s názvom „Their Memories“.

Predstavenie je o spomienkach v každom z nás, ktoré sa zvláštnym
spôsobom vynárajú medzi riadkami v rozčítanej knihe.
Garant: Alternatívne divadlo elledanse

17.00 – 18.00 Slovenská poézia a džez
Otvorený workshop na témy: "Slovenská poézia v piesňach - vzťah
slova a hudby".
Prednášajúci: Róbert Pospiš (textár, hudobník).
Hudba: Nikolaj Nikitin (saxofón) a Luboš Šrámek (klavír).
Garant: džezový hudobník Nikolaj Nikitin

Hlavný organizátor: Literárne informačné centrum. Spoluorganizátori: Trio Publishing, Slovenská asociácia knižníc, Mestská knižnica mesta Piešťany, Sk IBBY, občianske združenie Čítame s Osmijankom, VŠMU, Bibiana. Sponzori: Grantprint, Devin Printing House, Axon Pro, Bratislavská papierenská spoločnosť