Festival Novotvar 2019

Organizátori štvrtého ročníka literárneho festivalu Novotvar (9. až 12. október) využili na rozdiel od vlaňajška menej priestorov. Kým naposledy sa návštevníci presúvali v rámci jedného večera medzi viacerými miestami, tento rok im to usporiadatelia uľahčili a podujatie zakotvili v Pistoriho paláci na Štefánikovej ulici v Bratislave.

 

Šanca zažiť minuloročný kultúrny šok z rýchlej zmeny prostredia tak tentoraz výrazne klesla. Návštevník sa mohol v rámci festivalového turizmu ocitnúť na doobedňajších prednáškach a diskusiách v rôznych gymnáziách alebo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Festival ponúkal široké spektrum autorov z rôznych krajín (okrem iného Česko, Poľsko, Veľká Británia), zastúpená bola poézia, próza, rozličné poetiky aj generácie. Nesporne najväčšou hviezdou podujatia bola kanadská poetka, esejistka a prekladateľka Anne Carson.

Posuny a zmeny

Časové oneskorenia a zmeny harmonogramu boli organizačne zvládnuté lepšie ako minulý rok – pravdepodobne to súvisí aj s vhodnejším priestorovým ukotvením. Atmosféra sa pohla od ostrého minuloročného kontrastu medzi zväčša neformálnymi priestormi, v ktorých festival fungoval počas pracovných dní, a veľkoleposťou budmerického kaštieľa, k priepustnej hranici medzi serióznosťou Pistoriho paláca a útulnosťou Kina Mier v Modre, kde mal návštevník možnosť zakotviť na záver festivalu. Napriek tomu, že tento rok bola priestorová bariéra medzi divákom a hosťami citeľnejšia, ľudia na oboch póloch pôsobili na svojich pozíciách uvoľnenejšie.

Organizátori zároveň tento rok pomohli návštevníkovi lepšie sa zorientovať vo festivalovom časopriestore. Prestávky boli ohlásené, rovnako aj zmeny programu. Vo voľných chvíľach bola pozornosť hostí a divákov vhodne presmerovaná na občerstvenie alebo sprievodné performancie.

Minuloročný chaos sa tak zmenil na tohtoročný (relatívny) kozmos – ak sme ochotní pripustiť, že festivaly (a tie literárne nie sú výnimkou) nikdy nebudú šľapať úplne bezchybne. Niektorí hostia budú chýbať a podaktoré podujatia sa oneskoria.

V rámci festivalu sa vyhlasovali aj výsledky 9. ročníka medzinárodnej literárnej súťaže Básne SK/CZ 2019. Medzinárodná porota v zložení Zofia Bałdyga (predsedníčka), Marie Iljašenko, Németh Zoltán a Zvonko Taneski sa rozhodla najvyššie oceniť tieto autorky a autora: 1. miesto Dominika Moravčíková, 2. miesto Peter Hoferica, 3. miesto Johanna Hlasná (pseudonym).

Modranská časť Novotvaru

Modranské zavŕšenie festivalu odštartoval diskusný slalom neziskovej organizácie Post Bellum, v ktorom mal návštevník možnosť vypočuť si (a na záver diskutovať) debatu o slobode, novinárčine a bezuzdnosti s Ottom ŠimkomLadislavom Snopkom. Okrem parafrázovania Faulknera alebo anekdoty o sovietskom cirkuse pripravujúcom sa na berlínsky festival prišla reč aj na pôvod frázy „novinárska kačica“ a od smiechu sa plynulo prešlo (u niektorých zúčastnených – moderátorov nevynímajúc) k slzám dojatia. Sloboda v dvoch totalitách je veľká téma, ktorá sa bez podobných emocionálnych prejavov zaobíde len veľmi zriedka.

Po literárnom zjazde, na ktorom sa namiesto Miroslava Micanovića a Senka Karuzu predstavili Zofia Bałdyga, Emma Kausc a Uroš Prah, nasledovalo premietanie filmu (predpremiéra) Martina Repku Osamelí bežci. Po ňom pokračovala diskusia s Ivanom Štrpkom vedená Máriou Ferenčuhovou. Návštevníci mali možnosť odniesť si z festivalu bulletin obsahujúci texty čítané na literárnych zjazdoch a ich anglický preklad, literárne časopisy alebo knihu podľa vlastného výberu z produkcie spoluorganizátora, vydavateľstva Drewo a Srd.

Tohtoročný Novotvar predstavuje milý posun oproti tomu minulému, hostia boli (aj tento rok) zaujímaví, organizácia lepšia, ľudia príjemní a priestory pekné. Bude zaujímavé sledovať, akým smerom sa festival bude hýbať v budúcnosti.