Festival pôvodnej detskej knihy v slovanských jazykoch v Moskve

LIC dostalo od Slovenského inštitútu v Moskve informáciu o pripravovanom Festivale pôvodnej detskej knihy v slovanských jazykoch v Moskve. Táto informácia je však mimoriadne zaujímavá najmä pre slovenských vydavateľov detských kníh.

 

RUSKÁ ŠTÁTNA DETSKÁ KNIŽNICA
CENTRUM DETSKEJ KNIHY
KLUB DETSKEJ KNIHY

RUSKÁ ŠTÁTNA DETSKÁ KNIŽNICA - KLUB DETSKEJ KNIHY, Asociácia vydavateľov iniciovali pravidelný Festival detskej knihy v slovanských jazykoch. Akciu podporili Parlament RF, Vydavateľstvo "Patriarchie".
           Jednou z úloh festivalu by mohla byť príležitosť na zoznámenie s novými najlepšími vydaniami pre deti v jednotlivých zúčastnených krajinách a nadviazanie partnerských a pracovných kontaktov medzi vydavateľmi. Vydavatelia veľkého európskeho regiónu by mohli presnejšie vyjadriť vzájomné záujmy použiť túto doplňujúcu možnosť umiestniť národnú knihu na trhy susedných krajín.
           Predrokovaná už bola účasť s mnohými vydavateľstvami, účasť potvrdili Ukrajina, Bielorusko, Macedónia, Poľsko.
           Prosíme o Vašu pomoc pri pozvaní vydavateľstiev slovenskej detskej literatúry na festival, ktorý by sa mal konať v Moskve v máji 2003.
           Podrobné informácie Vám môže na požiadanie vyslať.

Adresa organizačného výboru:
Moskva, 117049, Kalužskaia pl. 1, RGDB, KLUB DETSKOJ KNIGI,
Tel./fax: 007095/262-0022
Koordinátor O.V.FILIMONOV

A.M.