Festival Zlatá margaréta

Viedenská štvrť Margareten sa môže pochváliť jedinečnou koncentráciou spisovateľov, básnikov, scenáristov a dramatikov. A práve tu sa začal literárny festival Zlatá margaréta. Organizujú ho viedenské knižnice a literárne dokumentačné stredisko (DomL). Už prvý ročník festivalu sa vyznačoval silnou medzinárodnou účasťou. Príspevky druhého ročníka možno prihlásiť v rôznych žánroch (poézia, próza) a v pôvodnom jazyku. Organizátori môžu spolupracovať pri prekladoch do nemčiny, ale zároveň privítajú, keď si autori sami zabezpečia preklad. Texty, ktoré budú pozvaní autori na festivale sami čítať, by nemali prekročiť čas desať minút.

Festival sa uskutoční 24. a 25. novembra 2005. Víťaza určí odborná porota, jej členmi sú Beppo Beyert, Nika Brettschneider a Armin Baumgartner. Víťaz získa cenu Zlatá margaréta. Príspevky do súťaže treba poslať do 31. októbra na adresu: Dokumentationsstelle für ost und mitteleuropäische Literatur www.doml.at, 1050 Wien, Spengergasse 30-32, Tel./Fax: 0043/1/94 19 358, alebo na office@doml.at.