Filmové profily knižne

V utorok 27. júna v Zichyho paláci v Bratislave slávnostne predstavili publikáciu Slovenského filmového ústavu Filmové profily (slovenskí režiséri hraných filmov), ktorej autormi sú manželia Renáta a Martin Šmatlákovci.

Dvojjazyčná slovensko-anglická publikácia prináša podrobné informácie o 68 slovenských režiséroch hraných dlhometrážnych filmov. V publikácii sa tak v abecednom poradí nachádzajú tvorcovia: Vladimír Adásek, Vladimír Bahna, Ivan Balaďa, Vladimír Balco, Stanislav Barabáš, Paľo Bielik, Juraj Bindzár, Eva Borušovičová, Jozef Budský, Alois Ditrich, Ľudovít Filan, Zita Furková, Pavel Gejdoš ml., Eduard Grečner, Ladislav Halama ml., Dušan Hanák, Pavol Haspra, Elo Havetta, Jozef Heriban, Juraj Herz, Peter Hledík, Martin Hollý, Miroslav Horňák, Ivan Húšťava, Juraj Jakubisko, Július Jarábek, Ondrej Jariabek, Ján Kadár, Vladimír Kavčiak, Dušan Kodaj, Ctibor Kováč, Otakar Krivánek, František Kudláč, Ján Lacko, Leopold Lahola, Andrej Lettrich, Juraj Lihosit, Miloslav Luther, Anton Majerčík, Július Matula, Jozef Medveď, Matej Mináč, Juraj Nvota, Stanislav Párnický, Vladislav Pavlovič, Roman Petrenko, Ján Piroh, Dimitrij Plichta, Dušan Rapoš, Jozef Režucha, Štefan Semjan, Jaroslav Siakeľ, Laura Siváková, Jozef Slovák, Peter Solan, Miroslav Šindelka, Eva Štefankovičová, Vladimír Štric, Katarína Šulajová, Martin Šulík, Dušan Trančík, Martin Ťapák, Štefan Uher, Martin Valent, Zoroslav Záhon, Jozef Zachar, Ján Zeman a František Žáček. Jednotlivé profily sa skladajú z krátkej biografie, kompletnej filmografie, doplnenej o ocenenia tvorby, a výberovej bibliografie. Vstupom do každého z jednotlivých profilov je krátka citácia režiséra z niektorého v minulosti publikovaných rozhovorov. Obrazovo profily dopĺňajú portrétne fotografie tvorcov a snímky z vybraných filmových diel.

-r-