Filozofi v libresse

V akademickom libresse kníhkupectva Veda v Bratislave sa uskutočnilo 19. mája ojedinelé stretnutie – s filozofkou Elenou Várossovou, dlhoročnou vedeckou pracovníčkou Filozofického ústavu SAV, medzinárodne uznávanou odborníčkou na dejiny svetovej a slovenskej filozofie, nositeľkou Herderovej ceny i ďalších ocenení. Príležitosťou bolo vydanie jej novej knihy Filozofia vo svete - svet filozofie u nás, ktorá práve vyšla vo vydavateľstve Veda. Na jednej strane je to kniha spomienok, ktorou autorka predstavuje to zásadné, čo vo filozofii dosiahla, a na druhej strane je zborníkom doteraz roztratených štúdií a úvah.

     Publikáciu, ako aj doterajšie dielo E. Várossovej podrobnejšie predstavili filozofi (T. Sedová, M. Marcelli, T. Pichler). Autorka vo svojom príhovore doplnila svoj pohľad na vznik a prípravu tejto publikácie a zdôraznila, že obidve časti v knihe spájajú problémy rôznych období a ,,v každej mi išlo vždy o základnú tendenciu rozširovať priestor slobody filozofie, prekračovať dogmatické limity, akceptovať aj idey autorov považovaných za cudzích či neprijateľných... súčasne som sa pokúsila hľadať súvislosť slovenského myslenia s európskou filozofiou“.

Ludmila Čelková