Filozofia na každý deň

Vydavateľstvo Kalligram predstavilo zo svojej najnovšej produkcie v bratislavskom Goetheho inštitúte (14. septembra) tri knižky z obľúbenej edície Filozofia do vrecka – Kantove Základy metafyziky mravov, Steinerovu Filozofiu slobody, Jaspersove Šifry transcendencie – a knihu esejí nemeckého sociológa Georga Simmela O podstate kultúry. O tom, aké aktuálne sú Simmelove eseje zo začiatku minulého storočia pre nášho súčasníka, hovoril sociológ Miroslav TÍŽIK. Simmelovu požiadavku estetizácie každodenného života spĺňajú podľa neho dnešné nákupné centrá. Prekladateľ Ladislav ŠIMON objasnil genézu tejto knižky. Na manželkin podnet vyhľadal pôvodné nemecké vydanie a texty ho tak zaujali, že ich postupne prekladal a publikoval v časopisoch, až celú knihu ponúkol vydavateľstvu Kalligram. Všetky tri prezentované knižky z edície Filozofia do vrecka preložila Patrícia ELEXOVÁ. Na tejto náročnej práci ju priťahuje obdiv k týmto veľduchom, možnosť stretnúť sa s nimi aspoň prostredníctvom prekladov. Prínos kvalitných prekladov k rozvoju slovenskej filozofie vyzdvihol profesor Miroslav MARCELLI, ktorý priblížil dielo a myšlienky Karla Jaspersa.

–báb–