Finalisti Ceny Jána Johanidesa

Literárna Cena Jána Johanidesa sa udeľuje za slovenskú pôvodnú prózu a esej vydanú v uplynulých dvoch rokoch. Výber laureátov je dvojkolový, v prvom kole porotcovia vyberú finalistov, v druhom spomedzi nich vyberú dvoch víťazov. Cena má dve kategórie: Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo, ktoré vyšlo s vročením predchádzajúcich dvoch rokov s prihliadnutím na dovtedajšie dielo navrhnutého autora a jeho verejný ohlas vo výške 1 500 € a Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 30 rokov, ktoré vyšlo v rovnakom období vo výške 500 €. Tohtoročná porota v zložení Dana Hučková, Vladimír Petrík a Patrik Oriešek vybrala túto desiatku kníh (v abecednom poradí).

Gabriela Alexová: Trojka, Vydavateľstvo Slovart 2009

Jana Beňová: Plán odprevádzania, KK Bagala 2008

Ivana Dobrakovová: Prvá smrť v rodine, Marenčin PT 2009

Jana Juráňová: Žila som s Hviezdoslavom, Aspekt 2008

Stanislav Rakús: Telegram, KK Bagala 2009

Michaela Rosová: Hlava nehlava, KK Bagala 2009

Víťo Staviarsky: Záchytka, Kalligram, 2009

Lucia Siposová: Hello, My name is Anča Pagáčová, Lucia Siposová 2008

Alta Vášová: Ostrovy nepamäti, F.R.&.G. 2008

Pavel Vilikovský: Vlastný životopis zla, Kalligram 2009

Cena Jána Johanidesa bude udelená dňa 3. júna v Šali.