Literárna Cena Jána Johanidesa sa udeľuje za slovenskú pôvodnú prózu a esej vydanú v uplynu-
lých dvoch rokoch. Cena má dve kategórie: Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo
s prihl iadnutím na predchádzajúcu tvorbu navrhnutého autora a jej verejný ohlas (dotovaná
sumou 1 500 €) a Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov,
ktoré vyšlo v rovnakom období (500 €). Cenu Jána Johanidesa udeľujú jej vyhlasovatelia Mesto
Šaľa, Literárne informačné centrum a Honorárny konzulát SR v Hesensku. Tohtoročná porota
v zložení Dana Hučková, Vladimír Petrík a Peter Michalovič vybrala v prvom kole v kategórii
za najlepšie prozaické dielo tieto knihy – Balla: Veľká láska (KK Bagala, literarnyklub.
sk), Jana Beňová: HoneymOon (Marenčin PT), Juraj Briškár: Sprievodca nezrozumiteľnosťou
(Modrý Peter), Rudolf Dobiáš: Príbehy z prítmia (OZ Hlbiny), Márius Kopcsay: Jednouholník
(KK Bagala, literarnyklub.sk), Peter Krištúfek: Ema a Smrtihlav (Artforum), Rút Lichnerová:
Hostina (Marenčin PT), Veronika Šikulová: Freska v dome (Literárne informačné centrum),
Alta Vášová: Menoslov (F. R. & G.), Pavel Vilikovský: Letmý sneh (Vyd. Slovart). V kategórii
za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov sú nominované knihy – Pe-
ter Balko: Vtedy v Lošonci (KK Bagala, literarnyklub.sk), Ján Púček: Uchom ihly (F. R. & G.),
Katarína Džunková: Eupalinova láska (Slovenský literárny klub v ČR).