Pod týmto názvom sa uskutočnila v Univerzitnej knižnici v Bratislave prezentácia publikácie pod názvom Vrátiť folklór ľuďom s podnázvom Dialektika autentickosti na súčasnom Slovensku, ktorú vydal Sociologický ústav SAV a vydavateľstvo AKAmedia (2018). Jej autorom je filozof, zároveň antropológ, ktorý sa venuje folkloristike – Joseph Grim Feinberg, pracovník Filozofického ústavu ČSAV a šéfredaktor časopisu Kontradikce. Kniha (vyšla aj v angličtine) vychádza z autorovho výskumu v rokoch 2010-2012 a následných analýz získaného materiálu i poznatkov z prezentácie folklóru u nás. Prítomných oboznámil J. G. Feinberg so svojou bádateľskou prácou v teréne, hnutím za autentický folklór, ľuďmi, ktorí zasvätili svoj život folklóru aj s mnohými paradoxmi a najmä so závermi z výskumu. Kniha je zároveň obrazom premien, ktorým "prešli" predstavy o folklóre a folklorizme u nás.

Na autorove vystúpenie nadviazala obsiahlym príspevkom etnomuzikologička Jana Ambrózová (Filozofická fakulta UKF Nitra), ktorá priblížila vývoj herných štýlov ľudovej hudby z rôznych oblastí Slovenska, charakterizovala nositeľov folklóru a pristavila sa pri niektorých výsledkoch zo svojho výskumu. Sociológ Miroslav Tížik (Sociologický ústav SAV a vedecký redaktor Feinbergovej publikácie) sa vo svojom vystúpení venoval paradoxom v prezentácii tradičnej kultúry v mestskom prostredí (napr. supermarket, ulica...).

Následná diskusia ukázala, že mnohé nastolené otázky vo vedeckej monografii Vrátiť folklór ľuďom nielen zaujali, ale aj potvrdili, že ide o titul, ktorý má čo povedať nielen súčasným odborníkom etnológom, filozofom, sociológom, muzikológom i ďalším záujemcom o túto tému, ale zároveň je inšpiráciou pre Feinbergových nasledovníkov.

L. Čelková