Vydavateľstvo Slovart predstavilo koncom júna vo Francúzskom inštitúte v Bratislave román Knihárka z Bergeracu od Anne Delaflotte Mehdevi (1967) za účasti autorky. Svojím úspešným debutom (vo Francúzsku získal ceny Lire-Elire a Rotary klubu) vzdala autorka hold knihárskemu remeslu, ktorému sa sama venuje, a svojmu starému otcovi, ktorý ju k nemu priviedol. Vyznáva ním aj lásku k prírode, ktorá ju obklopovala v rodnom Auxerre, úctu k histórii, k tradícii remesiel, ktorá uchováva pôvodného ducha v domoch s trámovými priečeliami a malými uzavretými záhradkami a zároveň formuje vzťahy medzi ich obyvateľmi, drobnými remeselníkmi a obchodníkmi. Slovenský preklad upozorňuje na ďalšiu autorkinu lásku, na postavu fanfarónskeho, ale šľachetného hrdinu-básnika Cyrana, ktorého nesmrteľne stvárnil dramatik Edmond Rostand (v origináli má román titul La relieuse du gué – Knihárka z brodu).

Anne Delaflotte Mehdevi vyštudovala medzinárodné právo a diplomaciu, ale trojmesačná stáž na francúzskom ministerstve zahraničných vecí ju odradila od tejto kariéry. S manželom, Alexandrom Mehdevim, ktorý si pred takmer desiatimi rokmi otvoril v Prahe kníhkupectvo U knihomola, a synmi žije v Prahe, kde má vlastnú knihársku dielňu. Vo Francúzsku jej vyšiel už druhý román Fugue, čo je dvojznačný názov – útek aj fúga. Na útek sa vzťahuje východisko príbehu, v ktorom dieťa utečie od matky, ona ho hľadá, kričí, pričom stratí hlas. Druhý význam, teda označenie hudobnej formy fúgy, vyplýva z autorkinej záľuby v hudbe, sama hrá na klavíri aj spieva. Týmto románom chcela vzdať hold hudbe, jej významu v živote každého z nás, preto jeho hlavnou postavou je hudba.

Na prezentácii v Bratislave uviedla Anne Delaflotte Mehdevi prekladateľka Mária Michalková. Napriek momentálnej hlasovej indispozícii (možno fungovalo akési prepojenie s postavou matky z románu Fúga) kládla vyčerpávajúce otázky a prítomným priblížila nielen román Knihárka z Bergeracu, ale aj autorkine životné a tvorivé skúsenosti, záujmy a zámery do budúcnosti. Čo vyštudovanú právničku priviedlo ku knihárskemu remeslu? Okrem lásky ku knihám a k umeniu je to najmä zručnosť, trpezlivosť a ticho, ktoré si toto remeslo vyžaduje. V knihárskom remesle sa spája umenie, história a remeselná tradícia. Pre autorku predstavujú už samotné pomôcky, knihárske náčinie, staré materiály, papier, koža, spony, umelecké predmety, preto sa nimi rada obklopuje. Páči sa jej predlžovať život krásnym knihám, a tak ich uchovávať pre nasledujúce generácie. Verí, že tlačené knihy tu budú vždy, nevytlačia ich nijaké nosiče. Ukážky z Knihárky z Bergeracu v preklade Evy Piovarcsyovej prečítala herečka Szidi Tobias.