Francúzski vydavatelia na návšteve v Bratislave

V stredu 27. 6. 2018 sme v Literárnom informačnom centre v Bratislave privítali delegáciu francúzskych vydavateľov a vydavateliek. Účelom návštevy bola propagácia slovenskej literatúry a výmena informácií týkajúcich sa vydavateľského prostredia pred budúcoročným čestným hosťovaním Bratislavy ako la Ville invitée na parížskom knižnom veľtrhu Livre Paris.

Pracovný program prvého dňa, ktorý otvoril riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave Jean-Pierre Jarjanette, zahŕňal stretnutie francúzskych vydavateľov so svojimi kolegami a kolegyňami zo Slovenska. Jean-Pierre Jarjanette pomerne podrobne predstavil fungovanie knižného reťazca vo Francúzsku v dvoch paralelných líniách – jedna chápe knihu ako produkt knižného priemyslu, ktorý poskytuje množstvo pracovných príležitostí a takisto má výrazný podiel na hrubom domácom produkte. V druhej línii je kniha nástrojom a nositeľom duchovného rozvoja, vzdelanosti a kultúrneho dedičstva. Aj v tomto reťazci je nezanedbateľné, že okrem intelektuálneho významu prináša práca s knihou, jej šírenie mnoho pracovných tvorivých príležitostí – od škôl, knižníc cez organizovanie rôznych kultúrnych podujatí.

O činnosti Centre National du Livre – francúzskeho náprotivku LIC, informoval Simon Vialle, vedúci zahraničného oddelenia CNL. Mnohí slovenskí vydavatelia sa až od neho dozvedeli o možnostiach podpory a tvorivých pobytov slovenských autorov vo Francúzsku.

Centre National du Livre spadá priamo pod francúzske ministerstvo kultúry, aktívne podporuje všetky články knižného reťazca (autorov, vydavateľov, kníhkupcov, knižnice, knižné podujatia) a špecificky podporuje tvorbu a šírenie výrazných diel frankofónnej literatúry. Základným nástrojom tohto rozvoja je fungujúci podporný systém grantov, štipendií a pôžičiek, v úhrnnej sume viac ako 30 miliónov eur ročne.

Išlo o dôležité stretnutie francúzskych a našich vydavateľov, na ktorom odznelo veľmi veľa zaujímavých myšlienok a postrehov, naliehavých otázok a došlo k veľmi plodnej výmene skúseností. Veríme, že to nebol ojedinelý pokus, ale že k takýmto medzinárodným rokovaniam bude dochádzať čo najčastejšie.

Piatok bol venovaný predstaveniu najzaujímavejších slovenských knižných titulov za uplynulých niekoľko rokov, ako aj stretnutiam a rokovaniam autorov a autoriek týchto titulov s francúzskymi vydavateľmi.

Keďže nechceme predbiehať, nebudeme uvádzať tituly, ktorých vydanie je vo Francúzsku po týchto stretnutiach takpovediac na spadnutie, prezradíme iba to, že niekoľko veľmi zaujímavých knižiek sa nám podarilo „dohodnúť“ či „predať“ už predtým a ich názvy sa dozviete, ak si prečítate, kto všetko francúzsku delegáciu tvoril:

Olivier Desmettre, Éditions Do

Mladé vydavateľstvo (2015), ktorého produkciu charakterizuje predovšetkým záujem o nové autorské hlasy, pochádzajúce z rôznych jazykových oblastí. Túto pohostinnosť voči literárnym „cudzincom“ podčiarkuje spolupráca so špičkovými prekladateľmi do francúzštiny. Knihy z vydavateľstva Do sú popri zameranosti na kratšie literárne formy charakteristické dôrazom na kvalitné spracovanie všetkých zložiek knihy: prekladu, sadzby, grafického dizajnu aj materiálového spracovania. Medzi titulmi, na ktorých vydavateľstvo v súčasnosti pracuje, je aj román Jany Juráňovej Žila som s Hviezdoslavom.

Claire do Serro, Éditions Robert Laffont

Tradícia vydavateľstva Robert Laffont siaha až do roku 1941 a jeho misia sa odvtedy nezmenila: stále chce ohurovať, informovať, zabávať a provokovať, skrátka hýbať (nielen tým literárnym) svetom. V jeho zábere je široké literárne spektrum - beletria aj non-fiction, young adult, memoáre, životopisy a eseje. Pod hlavičkou vydavateľstva Robert Laffont vychádzajú mnohí rešpektovaní francúzski autori, ale v edícii Pavillons predstavuje aj to najlepšie zo svetovej prekladovej literatúry.

Nils Ahl, Éditions Phébus

Vydavateľstvo založené v roku 1976 a obnovené v roku 2003 otvára dvere do sveta francúzskej literatúry prekladovým knihám súčasných ne-frankofónnych autorov – súčasníkov aj klasikov. V centre jeho vydavateľského svetonázoru je citlivosť voči turbulentným ľudským osudom, láska k slobode a humanita.

Pinna Maurine, Univers Poche

Pod označením Univers Poche sa skrýva šesica prestížnych vydavateľských značiek, ktorých záber siaha od beletrie, thrillerov, spirituálnej literatúry cez spoločenské vedy až po mangu. Vďaka širokému žánrovému pokrytiu má možnosť sledovať vývoj čitateľských návykov a chutí, ako aj kultúrnych a spoločenských trendov, čo sa odráža v permanentne aktuálnej katalógovej ponuke vydavateľstva.

Christine Scholz, Fleuve Editions

V zábere vydavateľstva Fleuve je už od roku 1949 predovšetkým žánrová literatúra: detektívka, thriller, sci-fi, fantasy, ale aj ilustrované knihy. Ako dlhoročný popularizátor sci-fi a fantasy literatúry vydáva najznámejších autorov anglickej, americkej a francúzskej proveniencie (Michael Moorcock, China Miéville, Christophe Lambert).

Nadege Agullo, Agullo Éditions

Vydavateľstvo Agullo reprezentuje hlasy autorov a autoriek z rôznych kútov sveta, ktorí vyjadrujú a zdieľajú svoje príbehy, radosti, sny a najmä svoju ľudskosť. Vydavateľstvo vzniklo zo stretnutia štvorice rôznorodých svetov. Nadège Agullo, ktorej meno nesie aj samotné vydavateľstvo, sa do vydávania spolu s trojicou kolegov pustila po štúdiách vydavateľského práva, rokoch strávených v Londýne a cestách po Európe v roli literárnej agentky. Z bohatstva, inšpirovaného kultúrnymi rozdielmi, cestovateľskými zážitkami a čitateľskými stretnutiami čerpá vo svojej práci dodnes. V edičnom pláne vydavateľstva na jeseň tohto roku je aj román Viliama Klimáčka Horúce leto 68.

Gilles Nadeau; Laura de Lestrange, Éditions Maurice Nadeau

Vydavateľ Gilles Nadeau pokračuje v odkaze svojho otca Mauricea Nadeaua, ktorý patril k objaviteľom mnohých výrazných literárnych talentov. Okrem iných vydal iniciačné diela Davida Rousseta, Goergesa Pereca, či Michela Houellebecqua. Do francúzskeho jazykového prostredia priviedol aj niekoľkých autorov stredo- a východoeurópskej literatúry (Witold Gombrowitz, Varlam Šalamov). Ako tvorca v dotyku s okruhom zakladateľskej generácie francúzskych surrealistov (Breton, Péret, Aragon), čo zužitkoval vo svojej známej práci Dejiny surrealizmu. Vo vydavateľstvo, ktoré nesie jeho meno, vyšli aj diela Henryho Jamesa, nobelistu Johna Maxwella Coetzeeho, ale aj Pavla Vilikovského (Pavel Vilikovský : Kôň na ceste, slepec vo Vrábľoch - Un cheval dans l'escalier, preklad Peter Brabenec).

Sebastien Fresneau, výkonný riaditeľ Reedexpo France; Juan Carlos Fernandez, Reedexpo

Firma Reedexpo patrí k popredným svetovým spoločnostiam zameraným na organizáciu biznis podujatí, konferencií a veľtrhov s viac ako 500 podujatiami ročne v 30 krajinách sveta. Francúzska vetva spoločnosti organizuje aj parížsky knižný veľtrh Livre Paris, ktorého hlavným cieľom je, podobne ako pri jej ďalších aktivitách, snaha zoznámiť účastníkov s lokálnymi špecifikami trhu a sprostredkovať nové stretnutia a spolupráce.

 

Foto: Freepik