laude Dufresne: Fryderyk Chopin

Bratislava, Remedium 2004

Preklad Dorota Krásna

Claude Dufresne už podtitulom svojho diela Príbeh jednej duše naznačuje, že jeho zámerom je zachytiť predovšetkým Chopinovu osobnosť, a nie jeho hudobnú genialitu. Vychádza predovšetkým z klaviristovej korešpondencie a ponúka ponor do jeho duše od detstva až po jeho skon. Priestor tu má, prirodzene, aj komplikovaný deväťročný vzťah z George Sandovou.