Gabriela Futová

Dňa 10. decembra 2009 sa v priestoroch Slovenského inštitútu v Berlíne konala vernisáž výstavy víťazov jednotlivých ročníkov Bienále ilustrácií Bratislava, ktorá ponúka nemeckému publiku najoriginálnejšie výtvarné diela v oblasti detskej ilustrácie. Súčasťou večera bola aj prezentácia slovenskej autorky detských kníh Gabriely Futovej. Slávnostný večer otvoril riaditeľ SI v Berlíne Martin Sarvaš, ktorý privítal prítomných a predstavil zámer poskytnúť priestor na prezentáciu vynikajúcim ilustrátorom a dať návštevníkom SI do pozornosti jednu z najlepších autoriek slovenskej detskej knihy Gabrielu Futovú. V úvode večera vystúpil dr. Dušan Roll, ktorý prítomných oboznámil s významom BIB a s jeho stručnou históriou. Ako druhý hosť večera vystúpil riaditeľ domu BIBIANA v Bratislave dr. Peter Tvrdoň. Ponúkol obecenstvu celkový prehľad o viacerých aktivitách BIBIANY a mimoriadne potešil všetky prítomné deti v hľadisku, ktoré obdaroval bohatou bibianovskou nádielkou. Jeho vystúpenie a darčeky spôsobili taký nadšený rozruch v sále, že chvíľu trvalo, kým sa deti upokojili a započúvali do autorského čítania Gabriely Futovej. Táto spisovateľka predniesla v slovenčine aj v nemčine ukážky zo svojej knihy Naša mama je bosorka a ochotne odpovedala na mnohé divácke otázky. Autorku predstavila a celý večer moderovala Daniela Humajová. Literárne informačné centrum v spolupráci so Slovenským inštitútom týmto podujatím pokračujú v niekoľkoročnej tradícii zimných literárnych večerov v Berlíne, ktoré sa u tamojších divákov tešia naozaj veľkej obľube a úprimný záujem o slovenskú detskú literatúru prejavili návštevníci aj v tomto roku. Škoda len, že zatiaľ v Nemecku nie sú knihy Gariely Futovej dostupné v nemeckých prekladoch, už na čítačke bol o ne veľký záujem.

Daniela Humajová

 

Za stolom Gabriela Futová a Daniela Humajová Martin Sarvaš Za stolom
Martin Sarvaš pri stole deti mladík s taškou Martin Sarvaš s publikom

Foto: Slovenský inštitút Berlín