Generácie krstili

Literárny klub Generácie, ktorý už 15 rokov pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, pripravil 26. septembra prezentáciu prvej básnickej zbierky autora Václava Strejčeka Básně k Afroditě.

Václav Strejček, rodák z Kladna, žije a pracuje v Nových Zámkoch od roku 1981. Už od mladosti sa venuje písaniu básní, ochotníckemu divadlu. Básne publikoval v almanachoch Tvár(e) (2000) a Tváre II (2004), ako aj v okresnej tlači. Ako umelecký vedúci literárneho klubu sa významnou mierou zaslúžil o popularizáciu poetického slova pre občanov mesta a najmä mladej generácie.

Básnická zbierka Básně k Afroditě vychádza v materinskom jazyku autora, češtine.

Marta Weissová