Vyšlo prvé dvojčíslo rodovo orientovaného časopisu Glosolália, ktorý si môžete zakúpiť napríklad v Artfore. Nájdete v ňom prekladovú aj pôvodnú poéziu vrátane novej básne M. Veselkovej, profilový rozhovor s  E. Farkašovou, ukážku z  knihy Čo ste chceli vedieť o  rode a  nemali ste sa koho opýtať, štúdiu L. Krištofovej Queer o  výchove a  vzdelávaní, drámu Z. Uličianskej, recenzie a iné texty a fotografie. Viac informácií na www.glosolalia.sk.