Viac než pod vlastným menom je Daniel Štrauch
známejší pod umeleckým menom GoGo. Preslávi l
sa totiž vtipnými a kreatívnymi videami na YouTu-
be, kde má mimoriadne vysokú sledovanosť a je
tak dôkazom, čo všetko sa dá dosiahnuť trpezlivosťou s mi-
nimálnymi prostriedkami. Čo ho k tomu viedlo, ako vytváral
tieto videá a ako si užíva „slávu“– to všetko popísal v knihe
GoGo – chalan z internetu (Vydavateľstvo Tatran 2015).
O knihu môžete súťažiť, stačí, ak pošlete kupón Vydavateľstva
Tatran na adresu redakcie Knižnej revue do 25. februára.